guideubon

 

น้ำมูลล้นตลิ่ง 14 ซม. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มอีก 100 เครื่อง

น้ำมูลล้นตลิ่ง14ซม-01.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล ที่สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก.หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.14 ม.รทก. หรือระดับ 7.14 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.05 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.14 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,384 ลบ.ม./วินาที่ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ ลดลงจากระดับสูงสุด 0.35 เมตร) 

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.77 ม.รทก. ระบายน้ำ 225.50 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,609.95 ลบ.ม./วินาที และที่สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 95.04 เมตร

ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน ในฐานะประธานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ปรับแผนการจัดจราจรน้ำในลุ่มน้ำชี - มูล เพื่อลดผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี ที่มีแนวโน้มจะเพิ่งสูงขึ้นอีกในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ จากอิทธิพลของพายุคมปาซุ และมวลน้ำชุดแรกที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำมูลบริเวณสถานีวัดน้ำ M.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,384 ลบ.ม./วินาที อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ

น้ำมูลล้นตลิ่ง14ซม-02.jpg

กรมชลประทาน ได้วางแนวทางในการจัดจราจรน้ำแม่น้ำชี-มูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วขึ้น ป้องกันไม่ให้มวลน้ำก้อนใหญ่ของทั้ง 2 ลำน้ำไหลมาบรรจบกัน ซึ่งอาจจะสร้างผลกระทบมากกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยการเร่งระบายน้ำก้อนใหญ่ในแม่น้ำมูลไปลงแม่น้ำโขงก่อนเป็นลำดับแรก และเมื่อน้ำก้อนใหญ่จากแม่น้ำชี จะไหลผ่านสถานี M.7 จึงจะเริ่มหน่วงน้ำในลำน้ำมูลตอนบน เพื่อลดยอดปริมาณน้ำสูงสุดที่จะไหลผ่านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วต่อไป

"ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล (ส่วนหน้า) และสำนักเครื่องจักรกล ได้วางแผนติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีก จำนวน 100 เครื่อง บริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลผ่านแก่งสะพือได้เร็วยิ่งขึ้น สำหรับเตรียมพื้นที่ไว้รองรับน้ำที่จะหลากลงมาอีกในระยะต่อไป จากเดิมที่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไปแล้ว 100 เครื่อง พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที รวมไปถึงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ที่สำคัญได้เน้นย้ำให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา" ดร.วัชระฯ กล่าวในที่สุด