guideubon

 

ประปาอุบล เตือนประชาชนเก็บสำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้งนี้

ประปาอุบล-ภัยแล้ง-01.jpg

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตน้ำประปา ที่สถานีสูบน้ำท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีว่า น้ำในลำน้ำมูลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบใช้ผลิตประปาจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบบางส่วน กว่า 54,000 ครัวเรือน ในขณะนี้ มีระดับน้ำลดลงอย่างชัดเจน จนเห็นเป็นสันดอนทรายโผล่กลางลำน้ำมูล ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการผลิตน้ำประปา ทั้งนี้ ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำรถแบ็คโฮ มาขุดลอกบริเวณสันดอนทรายดังกล่าว เพื่อช่วยระบบการไหลของน้ำ และรักษาระบบนิเวศน์ ของน้ำไม่ให้เน่าเสียด้วย

ประปาอุบล-ภัยแล้ง-03.jpg

ปัจจุบัน โรงผลิตน้ำท่าวังวังหิน สามารถผลิตน้ำประปาเข้าสู่ระบบได้เพียง 40% ของกำลังการผลิตที่เข้าสู่ระบบชั่วโมงละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ทางการประปาส่วนภูมิภาค จึงใช้แผนสำรอง ด้วยการดึงน้ำดิบจากแม่น้ำมูลใหญ่ ที่ สถานีสูบน้ำบ้านโพธิ์มูล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ ประมาณ 60% เข้ามาเสริมในการผลิตน้ำประปา ถือว่าขณะนี้การผลิตน้ำประปายังไม่ถึงขั้นวิกฤติ อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังเท่านั้น แต่จะเกิดปัญหากับประชาชนที่อาศัยอยู่ปลายท่อส่งน้ำ อาจได้รับผลกระทบน้ำไหลช้าได้

ประปาอุบล-ภัยแล้ง-02.jpg

อย่างไรก็ตาม ทางการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการประสานกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนปากมูล ให้รักษาระดับมูล ที่สถานีที่ M7 อยู่ที่ 106.50 ระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้การผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพ และ การเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำดิบ ที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปา หาก ค่า Do ต่ำกว่า 3 จะไม่นำมาผลิตน้ำประปา รวมทั้งการลดแรงดันน้ำในช่วงกลางคืน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ อุ่นใจกว่า โดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ และเมื่อเข้าสู่หน้าฝน สถานการณ์การผลิตน้ำประปาจะกลับมาเป็นปกติ