guideubon

 

ชาวบ้านสองฝั่งโขง ไทย-ลาว จัดงานประเพณีตักปลา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเพณีตักปลา-โพธิ์ไทร-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานเปิดงานประเพณีตักปลาในแม่น้ำโขง ประจำปี 2559 ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดย ท้าวสุริสัก คำมุงคุน หัวหน้าสมาคมกีฬาและการท่องเที่ยวเมืองละครเพ็ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้นำชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ด้วย

ประเพณีตักปลา-โพธิ์ไทร-อุบล-02.jpg

ชาวบ้านในตำบลสองคอนได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีตักปลาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น อนุรักษ์วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง เรียนรู้สายพันธ์ปลาในแม่น้ำโขง โดยชาวบ้านในตำบลสองคอน จะทำหุ่นปลาขนาดใหญ่มาแขวนโชว์ให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้ทราบว่า เป็นปลาที่มีอยู่ในแม่น้ำโขง

ประเพณีตักปลา-โพธิ์ไทร-อุบล-03.jpg

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงการใช้เครื่องมือโบราณ ที่ชาวบ้านใช้เป็นเครื่องมือในการจับปลา  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งชาวบ้านเรียกเครื่องมือจับปลาชนิดนี้ว่า “ช้อนตักปลา”  ทำมาจาก ไม้ไผ่และตาข่าย โดยชาวบ้านจะใช้เครื่องมือชนิดนี้ ไปตักปลาบริเวณ หน้าปากบ้อง ซึ่งเป็นจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง

ประเพณีตักปลา-โพธิ์ไทร-อุบล-04.jpg

ส่วนฤดูในการใช้ช้อนตักปลาในแม่น้ำโขง จะอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึง มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงลดลงจนเห็นเกาะแก่งตามแม่น้ำ ซึ่งบริเวณปากบ้องดังกล่าว ปลาจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไป โดยหลบเลียบตามแก่งหินที่อยู่ติดกับตลิ่ง ชาวบ้านจะใช้ช้อนตักตามน้ำไหล ปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นมาก็จะติดตาข่ายของชาวบ้านขึ้นมาด้วย

นายสุริยัน กิจสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ไทร กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแม่น้ำโขงในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีนักท่องเที่ยวมาล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งที่โผล่ขึ้นเหนือน้ำ และวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงกันเป็นจำนวนมาก

ประเพณีการตักปลาในแม่น้ำโขง จะเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี  อันจะส่งผลให้เกิดรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในช่วงหน้าแล้งนี้ด้วย