guideubon

 

เยาวชนไทย-ลาว จับมืออนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดน

เยาวชน-ไทย-ลาว-อนุรักษ์ผืนป่า-01.jpg

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พลโทบัญชา ทองวิลัย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ชมนิทรรศการการปกป้องพื้นป่าของไทย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว และร่วมเปิดโครงการเยาวชนไทย-ลาว ร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีท่านขันคำ สุลิวง เจ้าเมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำตัวแทนนักเรียนชั้นประถมและมัธยมจากโรงเรียนวังเตา เมืองโพนทอง จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับทราบปัญหา และร่วมมือแก้ไข ปริมาณป่าไม้ของทั้งสองประเทศที่ลดน้อยลง กระทั่งส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวชายแดนไทย-ลาวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เยาวชน-ไทย-ลาว-อนุรักษ์ผืนป่า-03.jpg

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่า จากศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าที่ 9 จ.อุบลราชธานี ได้มาสาธิตวิธีการดับไฟและสาเหตุของการเกิดไฟป่าในแต่ละครั้ง เพื่อให้เด็กที่รับการอบรมรู้วิธีการควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามไปเผาบ้านเรือนที่พักอาศัย หรือผลผลิตด้านเกษตรกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการนำเศษไม้เศษวัชพืชไปทำเป็นปุ๋ยหมัก แทนการจุดไฟเผาทำลาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าในแต่ละครั้ง

เยาวชน-ไทย-ลาว-อนุรักษ์ผืนป่า-02.jpg

สำหรับการจัดอบรมให้ความรู้กับเยาวชนไทยและลาว ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เนื่องจากที่ผ่านตามเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นที่กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว มีทรัพยากรป่าไม้สำคัญคือ ต้นพะยูง ต้นชิงชัน ต้นประดู่ และไม้เนื้อแข็งอื่นๆ ขึ้นอยู่จำนวนมาก และต้นไม้เหล่านี้ ล้วนเป็นต้นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ จึงเกิดการลักลอบตัดโค่นเป็นประจำ

เยาวชน-ไทย-ลาว-อนุรักษ์ผืนป่า-04.jpg

หลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองได้เข้าทำการปราบปรามอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี พบผู้กระทำผิดเป็นชาวบ้านทั้งไทยและลาว ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ จึงนำเยาวชนบุตรหลานของชาวบ้านทั้งสองประเทศมาอบรม ชี้ให้เห็นความสำคัญของการมีป่าไม้ จะได้นำความรู้ไปเล่าให้คนครอบครัวฟัง และเลิกคิดตัดไม้ทำลายป่ากันต่อไปในอนาคตด้วย

ภาพ/ข่าวโดย สุธน ประกอบพร/อุบลราชธานี

เยาวชน-ไทย-ลาว-อนุรักษ์ผืนป่า-05.jpg

เยาวชน-ไทย-ลาว-อนุรักษ์ผืนป่า-06.jpg