guideubon

 

หญิงไทยทุกสิทธิรักษา ขอรับยาเม็ดคุมกำเนิดฟรี! เริ่ม 1 ก.พ.เป็นต้นไป

ยาคุมกำเนิด-สปสช-01.jpg

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ หญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15-59 ปี สามารถเข้ารับบริการยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานได้แล้วที่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. รวมกว่า 2,500 แห่ง ทั่วประเทศ 

ผู้รับบริการจะได้รับยาคุมกำเนิดไม่เกิน 3 แผงต่อครั้ง และคนละไม่เกิน 13 แผงต่อปี โดยการรับบริการยาคุมกำเนิด ไม่ยุ่งยาก เลือกรับบริการได้ 2 วิธี คือ

1) กรณีมีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน สามารถขอรับยาคุมกำเนิดผ่านแอปเป๋าตัง เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกหน่วยบริการที่จะไปรับ จองสิทธิ และไปรับตามวันที่จองสิทธิ

2) กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน ให้แสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ 
    
นพ.จเด็จ กล่าวว่า บริการยาคุมกำเนิดเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง สปสช.ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าบริการยาคุมกำเนิดสำหรับประชาชนให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในภาครัฐอยู่แล้ว โดยรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการยาคุมกำเนิดสำหรับประชาชน

ในปี 2565 นี้ สปสช.ได้ดำเนินการเชิงรุกขยายความร่วมมือกับหน่วยบริการภาคเอกชน ได้แก่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ร้านขายยา โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรม และหน่วยบริการปฐมภูมิในเขต กทม. เพื่อเป็นอีกช่องทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถรับบริการยาคุมได้สะดวกยิ่งขึ้น

การรับบริการสามารถเลือกวิธีจองสิทธิผ่านแอปเป๋าตัง แล้วเลือกหน่วยบริการที่ร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปรับยาคุมกำเนิด หรือแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาคุมกำเนิด ณ หน่วยบริการที่ร่วมโครงการก็ได้
    
“ขณะนี้หน่วยบริการทั่วประเทศกว่า 2,500 แห่ง พร้อมให้บริการยาคุมกำเนิดสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่ง สปสช.ได้เตรียมพร้อมระบบดำเนินการ มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการกับหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2565 เป็นต้นไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
    
สำหรับขั้นตอนการรับบริการยาคุมกำเนิด ดังนี้ 
1.กรณีรับบริการผ่านสมาร์ทโฟน : 
•    เข้าแอปฯ เป๋าตัง ไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือก “บริการสร้างเสริมสุขภาพ”
•    เลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการรับ
•    ผู้หญิง 15-59 ปี จะแสดงสิทธิ “ยาเม็ดคุมกำเนิด”
•    ค้นหาหน่วยบริการ และทำการจองสิทธิ 
•    เดินทางไปรับยาคุมกำเนิดภายในวันที่จองสิทธิ ตามเวลาทำการของหน่วยบริการ
•    หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

2.กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน
•    เข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการ
•    แสดงบัตรประชาชน ยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ 
•    หน่วยบริการตรวจสอบสิทธิ และบันทึกการรับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso