guideubon

 

เฉียบ! รร.นารีนุกูล อุบลฯ พบครูติดเชื้อโควิด 1 ราย สั่งเรียนออนไลน์ทันที

นารีนุกูล-ป่วยโควิด-01.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ จุดตรวจโรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย ครู บุคลากรโรงเรียน มีผู้มาตรวจเป็นครูและบุคลากร โรงเรียนนารีนุกูล แม่ค้า และประชาชนทั่วไป ตรวจด้วยวิธี ATK ( NS) จำนวน 350 ราย มีผลเป็นลบ​ จำนวน​ 344 ราย​ และมีผลเป็นบวก 6 ราย (เบื้องต้นทั้ง 6 รายไม่มีครู,นักเรียนโรงเรียนนารีฯ และจะต้องตรวจยืนยัน RT-PCR เพื่อยืนยันต่อไป)

ล่าสุด โรงเรีนนารีนุกูล ได้ออกประกาศ ด่วนที่สุด! แจ้งให้นักเรียนโปรแกรมนานาชาติ เรียนออนไลน์กรณีฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกยายน 2564 เนื่องจากพบว่า มีครูจำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีเนื้อหา ดังนี้

ด้วยโรงเรียนนารีนฺกูล ได้ทำการตรวจ ATK ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนนารีนฺกูลทุกคน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พบว่า มีครูจำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จะทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ อาคารเรียนโปรแกรมนานาชาติ โรงเรียนนารีนุกูล

จึงแจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนโคยใช้ระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2564 และเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน จึงขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานและคนใกลัชิดที่มีความเสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลราชเวช และโรงพยายาลอุบลรักษ์ธนบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และให้นำสำเนาบัตรประชาชนไปด้วย หากไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาพาสปอร์ต หากผลการตรวจเป็นประการใด ให้แจ้งกลับให้โรงเรียนทราบเพื่อตำเนินการป้องกันเหตุต่อไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นารีนุกูล-ป่วยโควิด-02.jpg