guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 1,369 ราย คลัสเตอร์ใหม่ งานฉลองประตูวัด

1369-งานฉลองประตูวัด-01.jpg

วันที่ 13 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,369 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 94 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1,275 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 32,690 ราย รักษาหายสะสม 21,523 ราย กำลังรักษา 11,117 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 50 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 178 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 12 ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้
- ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 229 คน
- อายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 67 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 89 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 705 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 256 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 4 เข็ม จำนวน 23 คน

ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานีมีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตแล้ว 243 ราย เป็นกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ+กลุ่มโรคเรื้อรัง+หญิงตั้งครรภ์) รวม 227 ราย คิดเป็น 93.4% และยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 207 ราย คิดเป็น 85.1%

จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิดสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่ฉีดวัคซีน และที่ฉีด 2 เข็มแล้ว แต่ยังไม่กระตุ้นเข็น 3 จึงขอให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทุกคน รวมถึงประชาชน เร่งรัดการเข้ารับบริการฉีดวัคชีนโควิด-19 และกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อป้องกันการป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

1369-งานฉลองประตูวัด-02.jpg

คลัสเตอร์งานฉลองประตูวัด ตำบลแก่งโดม หมู่ 8 อำเภอสว่างวีระวงศ์ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นหญิงอายุ 18 ปี มีประวัติร่วมงานฉลองประตูวัด เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีมหรสพค้นหาผู้ป่วยพบติดเชื้อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้มาร่วมในวัด/ ครอบครัว/ เพื่อนบ้าน ผู้ป่วยกระจายใน 2 ตำบล มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 80 คน อยู่ระหว่างกักตัว 80 คน

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 162 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนวันรุ่น/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 281 คน อยู่ระหว่างกักตัว 87 คน

คลัสเตอร์งานศพบ้านโนนสว่าง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นหญิง มาจากจังหวัดสระบุรี ร่วมงานศพ 1-3 มีนาคม 2565 มีอาการป่วย และมีอีกงานศพ 24-28 กุมภาพันธ์ 2565 สัมผัสคนในงานศพ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 111 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสียงสูง 140 คน อยู่ระหว่างกักตัว 140 คน

1369-งานฉลองประตูวัด-03.jpg

1369-งานฉลองประตูวัด-04.jpg