guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ รับ 1 แสนบาท ชนะเลิศโครงการให้บริการข้อมูลรถสองแถว

รถสองแถว-อุบล-03.jpg

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอโครงการพัฒนารูปแบบระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถว จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป 

รถสองแถว-อุบล-05.jpg
ข้อมูลการเดินรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวสุชัญญา ถาพร และนายณัฐวุฒิ เกษมทาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบกราฟิก คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานแถลงข่าวและมอบรางวัล การประกวดโครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน Love Your Local, Love Your City  ซึ่งทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ในการประกวดผลงาน โครงการพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  พร้อมด้วย คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ TCDC และคุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนัก 4 สสส.  จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

รถสองแถว-อุบล-06.jpg

ในส่วนของผลการตัดสินคณะกรรมการ หลังจากที่ได้คัดเลือกทีมจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมอบรม Workshop เรียนรู้แนวคิดกระบวนการ Service Design พร้อมทำโครงการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ผลการตัดสิน ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จำนวน 3 ทีม  ได้แก่  ทีมจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพัฒนารูปแบบระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถว จังหวัดอุบลราชธานี  ทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  โครงการออกแบบวิธีการทำงานร่วมกันกับชาวมูเซอ จังหวัดกำแพงเพชร และทีมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โครงการออกแบบระบบการจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ซึ่งทั้ง 3 ทีม ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร พร้อมงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการในพื้นที่จริง

รถสองแถว-อุบล-07.jpg

ด้าน นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า หลังจากที่นักศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงการในพื้นที่จริง ก็ได้ลงพื้นที่จริงในการทำงาน ซึ่งเป้าหมายของโครงการพัฒนารูปแบบระบบการให้ข้อมูลการเดินรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี (เขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ) เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลระบบการเดินรถสองแถวพร้อมดำเนินการตามแผนงาน ประกอบไปด้วย จัดทำแผนที่เส้นทางการเดินรถสองแถวประจำทางสายต่างๆ, ป้ายบอกเส้นทางการเดินรถ, ป้ายบอกจุดจอดแต่ละสถานีของแต่ละสาย, ต้นแบบสถานีจุดรอขึ้นรถที่มีชุดการให้ข้อมูลทั้งแผนที่และเส้นทางการเดินรถ, แผ่นพับให้ข้อมูลการเดินรถสองแถวสายต่างๆ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น ภายใต้ทีมงานที่มีชื่อว่า "รถสองแถวอุบลเด้อจ้า" โดยลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมอธิบายการใช้งานระบบแผนที่ให้สำหรับผู้ใช้บริการรถสองแถว ซึ่งมีข้อมูลเส้นทางการเดินรถและสีของรถสองแถวแต่ละสายทั้ง 10 สาย, แผนที่การเดินรถและสถานีจุดลงสำคัญทั้ง15 สถานี เชื่อว่า

"ใครมีแผ่นพับนี้ไม่มีงง ไม่มีหลงทางกับรถสองแถวอีกต่อไป"

ข้อมูลการเดินรถสองแถวจังหวัดอุบลราชธานี

รถสองแถว-อุบล-08.jpg

นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่รวมพลังสามัคคีทำความดีพัฒนาสังคม นำเสนอระบบขนส่งมวลชนเมืองอุบลราชธานีอย่างเป็นระบบ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี ให้เป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป ติดตามข้อมูลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนพัฒนาโครงการ หรือเสนอแนะโครงการได้ที่เพจ Facebook รถสองแถวอุบลเด้อจ้