guideubon

 

อุบลฯ กวาดรายได้เฉียด 13 ล้านบาท งาน OTOP เมืองทองธานี

otopเมืองทอง-อุบล13ล้าน-01.jpg

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดงาน " OTOP Midyear 2022 สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว" เพื่อเป็นงานส่งเสริมการตลาด OTOP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบกลางปีที่รัฐบาลให้ความสำคัญ มีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาความยากจน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP สู่สังคมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาค เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภายในงาน มีกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย โซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว, โซนนิทรรศการกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานภาคี, โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว กว่า 2,000 บูธ, โซนโอทอปชวนชิม กว่า 160 ร้านค้าทั่วประเทศ และโซน OTOP Trader, โซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 4 ภาค, โซนศิลปิน OTOP และ โซน First Lady จัดแสดงผ้าที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงานอีกมากมาย อาทิ การจับสลากรางวัลชิงโชค ลุ้นรับทองคำ มูลค่ากว่า 400,000 บาท

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ครัวเรือน โดยจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

otopเมืองทอง-อุบล13ล้าน-03.jpg

ในการนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวจิราพร หมื่นสุข นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงาน "OTOP Midyear 2022 สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว" ในครั้งนี้

โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานฯ จำนวน 39 บูธ และมียอดจำหน่ายในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน จำนวนทั้งสิ้น 3,240,100 บาท ได้แก่ 1)ประเภทอาหาร จำนวน 6 บูธ ยอดจำหน่าย 262,000 บาท 2)ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 บูธ ยอดจำหน่าย 12,000 บาท 3)ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 18 บูธ ยอดจำหน่าย 2,424,300 บาท 4)ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 บูธ ยอดจำหน่าย 25,000 บาท 5)ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 10 บูธ ยอดจำหน่าย 347,500 บาท 6)ประเภทชวนชิม จำนวน 2 บูธ ยอดจำหน่าย 106,300 บาท และ 7)ศิลปิน OTOP จำนวน 1 บูธ ยอดจำหน่าย 63,000 บาท รวมยอดจำหน่าย 9 วัน จำนวนทั้งสิ้น 12,915,610 บาท

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี.. ภาพข่าว/รายงาน

otopเมืองทอง-อุบล13ล้าน-02.jpg

otopเมืองทอง-อุบล13ล้าน-04.jpg

otopเมืองทอง-อุบล13ล้าน-05.jpg

otopเมืองทอง-อุบล13ล้าน-06.jpg