guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 13 ส.ค.64 ติดในพื้นที่ 43 ราย

โควิดอุบล-13สค64-01.jpg

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 395 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 352 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 43 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 16  ราย อ.วารินชำราบ 6 ราย อ.นาตาล  9 ราย  อ.เดชอุดม  3 ราย  อ.ม่วงสามสิบ อ.สว่างวีระวงศ์  อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย  มีผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ จาก ต.บัวงาม อ.เดชอุดม 2 ราย  ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร 1 ราย  

มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย  เป็นหญิงอายุ 48 ปี  ชาว ต.นาตาล อ.นาตาล  มีดรคประจำตัวคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด เริ่มป่วยวันที่ 31 ก.ค.64 มีอาการ ไข้ ไอ หอบ เหนื่อย ติดเชื้อมาจากกรุงเทพมหานคร  กลับมารักษาที่ จ.อุบลราชธานี วันที่  3 ส.ค.64 เสียชีวิตวันที่ 12 ส.ค.64

อีกราย เป็นหญิง อายุ 80 ปี  ชาว ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง  มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน  ไขมันในเส้นเลือด และผู้ป่วยติดเตียง  ติดเชื้อมาจาก จ.ปทุมธานี  เริ่มป่วยวันที่ 24 ก.ค.64  มี ไข้ ไอ  กลับมารักษาที่ จ.อุบลราชธานี วันที่  26 ก.ค.64 เสียชีวิตวันที่ 12 ส.ค.64

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10,688 ราย รักษาหายสะสม 3,505 ราย กำลังรักษา 7,136 ราย เสียชีวิตสะสม 47 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 19 ราย

โควิดอุบล-13สค64-เพิ่มเติม10294-10688.jpg

โควิดอุบล-13สค64-สาธารณะ10389.jpg