guideubon

 

รื้อท่อประปาทางลอดดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์ เริ่มลงมือ 13 ม.ค.63

รื้อท่อประปา-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-01.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2563 ที่สำนักงานโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 231 กับทางหลวงหมายเลข23 (แยกดงอู่ผึ้ง พร้อมทางคู่ขนาน) จ.อุบลราชธานี แห่งที่ 1 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค จ.อุบลราชธานี นำตัวแทนผู้รับเหมารื้อท่อประปาจาก บริษัท ศิริวิวัฒน์ จำกัด เข้าหารือกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทางลอดทางแยกดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์ นำโดย นายเดชา นาคแท้ วิศวกรควบคุมโครงการฯ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด

รื้อท่อประปา-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-02.jpg

ทั้งนี้ เพื่อร่วมหารือและวางแผนร่วมกันในการกำหนดวันที่ผู้รับเหมารื้อและวางท่อประปาจะเข้าหน้างานเพื่อลงมือรื้อถอนท่อควบคู่กับการวางท่อระบายน้ำของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทางลอดฯ

ซึ่งจากการประชุมเพื่อหารือดังกล่าวผู้รับเหมาของการประปาฯ ระบุว่า ขณะนี้ได้เตรียมนำนำท่อประปาที่สั่งซื้อใหม่เข้าสู่หน้างานและเตรียมรื้อถอนของเดิมขึ้นและเชื่อมท่อใหม่ โดยจะนำท่อที่ถูกสั่งซื้อวางกระจายที่บริเวณจุดที่จะเข้ารื้อถอน ซึ่งขณะนี้รอประสานงานภายในกับคณะทำงานโดยเฉพาะฝ่ายเชื่อมประสานท่อประปาก่อนที่จะทราบว่าจะพร้อมลงมือได้วันใด เบื้องต้นคาดว่าวันจันทร์ที่ 13 ม.ค.63 น่าจะทราบผลว่าทางคณะทำงานจะเข้าสู่หน้างานได้วันใด

รื้อท่อประปา-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-03.jpg

ด้าน นายเดชา นาคแท้ วิศวกรผู้ควบคุมโครงการทางลอดฯ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด กล่าวว่า อยากเร่งรัดให้ทางผู้รับเหมาประปาเข้าหน้างานโดยเร็ว เพราะที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรอมานานร่วม 2 เดือน หากขุดเคลื่อนย้ายท่อประปากับขุดวางท่อระบายน้ำไปพร้อม ๆ กันได้จะประหยัดได้หลายอย่างทั้งเวลาและทรัพยากร และจะทำให้งานเสร็จเร็ว รบกวนการใช้น้ำและการสัญจรของประชาชนที่ต้องเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลในบริเวณดังกล่าวได้น้อยลง

หากสามารถเข้าหน้างานวางท่อได้พร้อมกันทั้งสามจุด คือ จุดใกล้สี่แยกวนารมณ์ บริเวณหน้าโรงเรียนสอนดนตรียามาฮ่าและนครชัยแอร์ และ จุดหน้าโคโบต้า-ตะวันแดง ใกล้สี่แยกดงอู่ผึ้ง รวมทั้งจุดข้างวัดป่าแสนอุดม ใกล้แยกดงอู่ผึ้ง งานจะคืบหน้าไปได้เร็วมาก เพราะที่ผ่านมาจุดที่ไม่มีท่อประปากีดขวางทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำไปล่วงหน้านานแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมร่วมหารือดังกล่าว ได้ข้อสรุปร่วมกันในท้ายที่สุดว่า จะเริ่มลงมือดำเนินการตั้งแต่จันทร์ที่ 13 ม.ค.63 นี้เป็นต้นไป อีกทั้งก่อนถึงวันจันทร์ที่ 13 ม.ค. ทางการประปาฯ จะทดลองปิดระบบให้บริการประปาในบางช่วงโดยเฉพาะจุดที่จะทำการขุดรื้อท่อทั้งสามจุดดังกล่าวหรืออาจจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อเป็นการทดสอบระบบเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในช่วงดำเนินการขุดและต่อเชื่อมเพื่อวางท่อใหม่

ขณะที่การดำเนินการหากลงสู่หน้างานขุดรื้อท่อประปาเดิมเพื่อวางท่อระบายน้ำและวางท่อประปาใหม่ โดยหากลงมือพร้อมกันได้ทั้งสามจุดจะเป็นการดีมาก เนื่องจากแต่ละจุดที่จะทำการรื้อและฝังกลับทั้งท่อระบายน้ำและท่อประปาใหม่ประกอบด้วย จุดที่ 1) ระยะทางประมาณ 300 เมตร จุดที่ 2) ระยะทางประมาณ 500 เมตร และ จุดที่ 3) ระยะทางประมาณ 400 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ขณะที่ประปาแจ้งว่าก่อนจะปิดระบบเพื่อทำการรื้อวางท่อจริงในสัปดาห์หน้าจะประกาศให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเตรียมการก่อนล่วงหน้า

รื้อท่อประปา-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-04.jpg

รื้อท่อประปา-ดงอู่ผึ้ง-วนารมณ์-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511