guideubon

 

ปิดสะพานพิบูลมังสาหาร 13 ส.ค.60 นี้ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม

ปิดสะพานพิบูล-เครื่องผลักดันน้ำ-01.jpg

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ปิดสะพานพิบูลมังสาหาร อีกครั้ง เพื่อติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม อีก 12 เครื่องในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยในครั้งนี้ จะปิดครั้งละ 30 นาที แล้วจะเปิดให้รถผ่านสะพาน 15 นาที สลับกัน จนกว่าการติดตั้งแล้วเสร็จ จึงประกาศมาให้ทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและ เวลาดังกล่าว

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-อุบล-05.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่สะพานพิบูลมังสาหารแล้ว จำนวน 22 เครื่อง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511