guideubon

 

เตือน 13-18 ก.ย.65 ระดับน้ำมูลเมืองอุบลฯ จะเพิ่มขึ้น 30-50 ซม.

ระดับน้ำมูล-เพิ่มขึ้น-01.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2565 ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำมูล ช่วงวันที่ 13-18 กันยายน 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.30-0.50 เมตร บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ระดับน้ำมูล-เพิ่มขึ้น-03.jpg

ด้วยศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบน พบว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนราษีไศลเพิ่มมากขึ้น และระดับน้ำบริเวณหน้าเขื่อนได้เพิ่มสูงขึ้น เอ่อลันตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำมูลในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และร้อยเอ็ด

ประกอบกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ในช่วงวันที่ 9-12 กันยายน 2565 จะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ประสานให้กรมชลประทานพิจารณา ปรับเพิ่มกรระบายน้ำแบบขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายน้ำ

คาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนราษีไศล อยู่ในเกณฑ์ 1,100 - 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมวลน้ำจะไหลไปรวมกับแม่น้ำชีและลำน้ำสาขา ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในเกณฑ์ 2,500 - 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

โดยในช่วงวันที่ 13-18 กันยายน 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.30-0.50 เมตร บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่ส่งผลกระทบกับพนังกั้นน้ำที่ได้เตรียมป้องกันไว้แล้ว

ระดับน้ำมูล-เพิ่มขึ้น-02.jpg