guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เริ่มโครงการปรับปรุงพื้นที่โต้รุ่่งราชบุตร

โต้งรุ่งราชบุตร-อุบล-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี จะทำการปรับปรุงพื้นที่ตลาดโต้รุ่งราชบุตรใหม่ ภายใต้มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ของรัฐบาล โดยการรื้ออิฐบล็อคชุดเดิมออก แล้วทำการก่อสร้างบ่อดักไขมัน-บ่อดักขยะ ก่อนลงท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อ‎แก้ปัญหาน้ำขัง‬ คราบสกปรกฝังแน่น และทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่สวยงาม เพิ่มไฟแสงสว่างแอลอีดีที่จะทำให้โต้รุ่งราชบุตรสว่างมากกว่าเดิม

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่โต้รุ่งราชบุตร จะเริ่มวันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ใช้เวลาไม่เกิน 60 วัน  โดยในระหว่างการก่อสร้าง เทศบาลนครอุบลฯ ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณถนนราชบุตร หรือหน้าโต้รุ่ง (ช่วงถนนเขื่อนธานี-หน้าทางเข้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี) เป็นสถานที่จำหน่ายชั่วคราว

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511