guideubon

 

อุบลฯ ส่งข้าวสารเพิ่ม 1 ตัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุราษฎร์ธานี

ส่งข้าวสาร-ช่วยน้ำท่วม-สุราษฎร์-01.jpg

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสุรศิษฐ์ อิทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นตัวแทนส่งมอบข้าวสาร ให้กับกองทัพอากาศ เพื่อนำส่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พลอากาศเอกพงษ์ศักดิ์ เสมาชัย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ เป็นผู้รับมอบ

ส่งข้าวสาร-ช่วยน้ำท่วม-สุราษฎร์-02.jpg

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแค่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคได้ ปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยตั้งเต้นท์รับบริจาคบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา และได้มีหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในครั้งนี้

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดคาราวานรถ นำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2563 โดยได้ส่งข้าวสาร 8.4 ตัน พร้อมอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และของใช้จำเป็น จำนวน 2 คันรถบรรทุก

ส่งข้าวสาร-ช่วยน้ำท่วม-สุราษฎร์-03.jpg

ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ ในการลำเลียงส่งข้าวสารเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ตัน 

และขณะนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ไว้ส่งให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปอีก 15-20 ตัน 

พงษ์ศักดิ์-เสมาชัย-01.jpg

สุรศิษฐ์-อิทกรอุดม-01.jpg