guideubon

 

คลิปขบวนพาเหรด งานกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์นพดล จันทร์เพ็ญ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประจำปี 2558 โดยมีนายอภัย บุญสาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีนักกีฬาและกองเชียร์แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีแสด สีม่วง สีชมพู และสีเขียว ไกด์อุบลได้ไปบันทึกภาพมาฝากผู้ปกครองด้วยครับ  https://www.youtube.com/watch?v=SbvHsR7iY7A&list=PL6tPr3tJDS88mtX4Ea35mYjGZSP_2n3XL