guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 126 ราย คลัสเตอร์นักเรียน กระจายหลายโรงเรียนแล้ว

คลัสเตอร์นักเรียน-ร้านนั่งชิล-01.jpg

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 126 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 121 ราย แยกเป็น อ.เมือง 47 ราย, อ.วารินชำราบ 27 ราย, อ.น้ำยืน 15 ราย, อ.เดชอุดม 10 ราย, อ.ตระการพืชผล 6 ราย, อ.โพธิ์ไทร 5 ราย, อ.เขมราฐ 4 ราย, อ.น้ำขุ่น 2 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย, อ.นาจะหลวย, อ.ม่วงสามสิบ และ อ.ดอนมดแดง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,093 ราย รักษาหายสะสม 19,845 ราย กำลังรักษา 1,080 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 168 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

นักตั้งแต่เปิดเทอมภาคเรียนที่สอง เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 พบผู้ป่วยโควิด-19 ในสถานศึกษา ระบาดเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) กระจายไปหลายแห่ง เช่น
- รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน ป่วย 49 ราย
- รร.อนุบาลน้ำยืน อ.น้ำยืน ป่วย 6 ราย
- รร.บ้านซำสะกวยน้อย อ.น้ำขุ่น ป่วย 14 ราย
- รร.วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง ป่วย 28 ราย
- รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง ป่วย 7 ราย
- รร.อนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง ป่วย 5 ราย

คลัสเตอร์นักเรียน-ร้านนั่งชิล-02.jpg

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย เป็นนักเรียน 43 ราย ผู้ปกครอง 2 ราย ครู 4 ราย รวมผู้ป่วย 49 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.ซำสะกวยน้อย ต.ตาเตา อ.น้ำขุ่น (นร.-ครู-ผู้ปกครอง) พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นครู 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม รวมผู้ป่วย 14 ราย เป็นครู 1 ราย กลุ่มนักเรียน 10 ราย และผู้ปกครอง 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค และปิด 4 หมู่บ้าน ควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รวมผู้ป่วย 6 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์นักเรียน-ร้านนั่งชิล-03.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 25 ราย ครู 2 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อุบลวิทยาคม อ.เมือง (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย อยู่ในกลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเดินทางร่วมด้วย วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  รวมผู้ป่วย 7 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบป่วยเพิ่ม 4 ราย (ครู 2/ นร.2) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 34 ราย 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 122 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์นักเรียน-ร้านนั่งชิล-04.jpg

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/พนักงาน รวมผู้ป่วย 8 ราย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นพนักงาน/ ลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 91 ราย 

คลัสเตอร์ ต.สองคอน ม.7 อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ป็นทหาลดประจำการ จาก จ.ปราจีนบุรี ไม่กักตัว ดื่มสุรา/รับประทานอาหารกับเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนที่รับประทานอาหาร/ดื่มสุราด้วยกัน รวมผู้ป่วย 6 ราย

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน SHARE แชร์
EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้าน Rim the Road
EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง แผงขายหม่าล่า ตลาดดอนกลาง

EOC-COVID-19-SHARE-01.jpg

EOC-COVID-19-Rim-the-road-01.jpg

EOC-COVID-19-หม่าล่า-ตลาดดอนกลาง-01.jpg