guideubon

 

ชาวอุบลฯ ร่วมพิธีถวายอาลัย สมเด็จพระสังฆราช แน่นวัด

ถวายดอกไม้จันทน์-สมเด็จพระสังฆราช-02.jpg

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมถวายอาลัย เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ถวายดอกไม้จันทน์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ที่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ถวายดอกไม้จันทร์ สมเด็จพระญาณสังสร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก โดยมี ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ถวายดอกไม้จันทน์-สมเด็จพระสังฆราช-03.jpg

ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน ได้เดินทางมารวมกันที่บริเวณจัดพิธี มีการประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานจุดเทียนส่องธรรม จุดเครื่องน้อยเพื่อถวายทรงสดับพระเทศนา พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ประธานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถวายดอกไม้จันทน์-สมเด็จพระสังฆราช-04.jpg

และ เวลา 16.30 น. ประธานในพิธีนำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าและประชาชน ถวายดอกไม้จันทน์ เป็นอันเสร็จพิธี

ถวายดอกไม้จันทน์-สมเด็จพระสังฆราช-05.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้แต่ละอำเภอทั้ง 25 อำเภอๆ ละ 1 วัด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ และถวายดอกไม้จันทน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย