guideubon

 

ม.อุบลฯ เพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัว 1.2 หมื่นต้น แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พืชผักสวนครัว-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด “ธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ส่งเสริมความรู้ทักษะการปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือน พร้อมเตรียมชุด พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว และเมล็ดพันธุ์ มากกว่า 8 ชนิด จำนวน 12,000 ต้น แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

นรินทร-บุญพราหณ์-03.jpg

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายในวงกว้าง หลายพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้การช่วยเหลือในทุกมิติ ทั้งในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำท่วม

พืชผักสวนครัว-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

จากการสำรวจความต้องการของผู้ประสบภัยหลังน้ำลด พบว่า มีความต้องการ พืชผัก กล้าผัก การปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับบริโภคในครัวเรือน ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาพืชสวน จึงได้ดำเนินการวางแผนลงฟื้นฟูช่วยเหลือหลังน้ำลด ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าผัก พืชผักสวนครัว พร้อมจัดอบรมให้ความรู้สามารถต่อยอดสร้างรายได้ และอาชีพต่อไป

บุญส่ง-เอกพงษ์-01.jpg

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด กล่าวว่า พืชผักสวนครัวที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้นำเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามากกว่า 8 ชนิดแจกจ่าย ได้แก่ พริก มะเขือ แมงลัก มะนาว มะละกอ กะเพรา บวบ ถั่วฝักยาว ผักชีลาว ผักบุ้งกวางตุ้ง เป็นต้น

พืชผักสวนครัว-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

ในเบื้องต้นคณะได้เตรียมพันธุ์ต้นกล้าจำนวนกว่า 12,000 ต้น แบ่งเป็น พริก 2,500 มะเขือ 2,500 มะละกอ 1,700 แมงลัก 2,500 กระเพา 2,500 กิ่งมะนาว 300 กิ่ง ชุดเมล็ดแจกจัดเป็นเซ็ด (Seed Set) 1. มะเขือ 1 ชอง 100 เมล็ด 2. พริก 100 เมล็ด 3. แมงลัก 1 ซอง 4. กระเพา 1 ซอง 5. ถั่วฝักยาว 50 เมล็ด 6. บวบ 50 เมล็ด 7. ผักบุ้ง 1 ซอง 8. ผักชีลาว 1 ซอง ซึ่งมี อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มาร่วมจิตอาสา ในการเตรียมดิน เตรียมแปลง หยอดเมล็ดพันธุ์ แพ็คเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งการปลูกแต่ละชนิดพันธุ์ใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว ประมาณ 1-6 เดือน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้รับประทานพืชผักที่สะอาดและปลอดภัย

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับฟรีได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ , 098-2784631 และ 096-9251941

พืชผักสวนครัว-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

นับเป็นส่วนหนึ่ง ในภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพแก่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี มหาวิทยาลัยผนึกกำลังบูรณาการในทุกศาสตร์ของทุกคณะ ผลิตนวัตกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือในทุกมิติ จิตอาสาฟื้นฟูช่วยเหลืออย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว