guideubon

 

ศาลฎีกาพิพากษากลับ จำคุกตลอดชีวิต แกนนำบงการเผาศาลากลางอุบล

เผาศาลากลาง-อุบล-01.jpg

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา ตามหนังสือที่ อ.1496/58 เลขแดงที่ 2321/54 ตามการส่งฟ้องของอัยการจังหวัดอุบลราชธานี กรณีตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตราย ในการก่อเหตุวางเพลิงเผาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มูลค่าความเสียหาย 92, 261,155.90 บาท เมื่อ 19 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา

นางตุลยา พันธุ์ขะวงศ์ ด่านพัฒนามงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้นั่งบัลลังก์ที่ 13 พิจารณาคดี โดยศาลได้อ่านคำตัดสินคดีดังนี้

จำเลยที่ 1 นายพิเชษฐ์ ทาบุตดา แกนนำกลุ่มชักธงรบ จังหวัดอุบลราชธานี ศาลตัดสินประหารชีวิต แต่ลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต (ศาลชั้นต้นและอุทธรณ์สั่งจำคุก 1 ปี แต่เนื่องจากถูกจำคุกมาก่อนพิพากษาแล้ว 15 เดือนจึงได้รับการปล่อยตัว)

จำเลยที่ 2 นางอรอนงค์ บรรพชาติ ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ลดโทษ 1 ใน 3 คงเหลือจำคุก 33 ปี 4 เดือน (ศาลชั้นต้นสั่งจำคุก 8 เดือน ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี  ถูกจำคุกมาก่อนแล้ว 15 เดือนจึงได้รับการปล่อยตัว)

จำเลยที่ 3 นางสุมาลี ศรีจินดา ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี (ศาลชั้นต้นยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์)

จำเลยที่ 4 นายประดิษฐ์ บุญสุข ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์)

จำเลยที่ 5 นางสาวปัทมา มูลมิล ศาลตัดสินจำคุก 33 ปี 4 เดือน (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 33 ปี 12 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

จำเลยที่ 7 นายลิขิต สุทธิพันธ์ ศาลตัดสินจำคุก 33 ปี 4 เดือน (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นอุทธรณ์)

จำเลยที่ 9 นายธีรวัฒน์ สัจสุวรรณ ศาลตัดสินจำคุก 33 ปี 4 เดือน (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 33 ปี 12 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

จำเลยที่ 11 นายชัชวาล ศรีจันดา ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิต (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง)

จำเลยที่ 12 นายสนอง เกตุสุวรรณ์ ศาลตัดสินจำคุก 33 ปี 4 เดือน (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จำคุก 33 ปี 12 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

จำเลยที่ 16 จ่าสิบเอกสมจิตร สุทธิพันธ์ ศาลตัดสินจำคุก 1 ปี ได้รับการปล่อยตัว เพราะถูกคุมขังมาเกินกว่าโทษที่ศาลได้ตัดสินแล้ว (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งยกฟ้อง)

จำเลยที่ 17 นายสมศักดิ์ ประสานทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุก 33 ปี 4 เดือน (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 33 ปี 4 เดือน ถูกคุมขังมาตลอด)

จำเลยที่ 18 นายไชยยา ดีแสง ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ถูกจำคุกมาแล้ว  1 ปี 9 เดือน ได้รับการประกันตัวในชั้นอุทธรณ์)

จำเลยที่ 19 นายพิสิทธิ์ บุตรอำคา ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี (ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก 2 ปี ได้รับการประกันตัวชั้นฎีกา)

สำหรับคดีนี้ มีจำเลยที่ศาลยกฟ้อง และคดีสิ้นสุดตั้งแต่ชั้นอุทธรณ์ ได้แก่

จำเลยที่ 6 นายสีทน ทองมา ศาลชั้นต้นยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอการเยียวยา

จำเลยที่ 8 นางบุญเหรียญ ลิลา  ศาลชั้นต้นยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

จำเลยที่ 10 นายอุบล แสนทวีสุข ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 8 เดือน แต่ถูกจำคุกอยู่นาน 15 เดือน อัยการไม่ติดใจอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

จำเลยที่ 13 นายถาวร แสงทวีสุข ศาลชั้นต้นยกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

จำเลยที่ 14 นายธนูศิลป์ ธนูทอง ศาลชั้นต้นยกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

จำเลยที่ 20 นายคำพลอย นะมี  ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด รอเยียวยา

จำเลยที่ 21 นายพงษ์ศักดิ์ อรอินทร์  ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง อัยการไม่อุทธรณ์ รอเยียวยา