guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ สู่มัคคุเทศก์อาเซียน

มัคคุเทศก์-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเที่ยว (มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่) เพื่อรองรับเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

สันติ-เหล่าบุญเสงี่ยม-01.jpg

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 35 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2558 โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตและบัตรมัคคุเทศก์สีชมพู สามารถนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในเขตพื้นที่ที่กำหนด