guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้า 12 รางวัล การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ

UVC-ทักษะวิชาชีพ-แพร่-01.jpg

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่านและอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน 20 รายการแข่งขัน

UVC-ทักษะวิชาชีพ-แพร่-02.jpg

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดลำดับรางวัลจากการแข่งขันในแต่ละรายการไว้ทั้งหมด 6 ลำดับ ที่อาชีวศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1- 4 และรางวัลชมเชย ผลการแข่งขันปรากฏว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีคว้ารางวัลได้ทั้งสิ้นจำนวน 12 รายการ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ 1 รายการ คือ
ทักษะพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ “Creative Marketing plan”
2. การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน
3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รายการ ได้แก่
ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รายการ ได้แก่
การประกวดรักการอ่านภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จำนวน 2 รายการ ได้แก่
1.ทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากล
2. การประกวดดนตรีไทย ประเภทประเภทซอด้วง

รางวัลชมเชย มีจำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. ทักษะการประยุกต์ดอกไม้สดแบบไทยเชิงธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล (ปวส.)
2. การประกวดดนตรีไทย ประเภทขิมสาย
3. ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์

นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันในครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สร้างผลงานเป็นที่น่าภาคภูมิใจ สมกับความมุมานะพยายามของครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพตนเองสู่การแข่งขันในระดับชาติ จึงนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันซึ่งจะต้องยึดมั่นรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่การพัฒนาจัดการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า “วิทยาลัยหัวใจวิชาชีพ”

UVC-ทักษะวิชาชีพ-แพร่-03.jpg

UVC-ทักษะวิชาชีพ-แพร่-04.jpg

UVC-ทักษะวิชาชีพ-แพร่-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511