guideubon

 

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย สุ่มตรวจผู้ป่วย 12 ราย เป็น Omicron ทั้งหมด

Omicron-ร้านเอกมัย-12ราย-01.jpg

วันที่ 2 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 206 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 196 ราย แยกเป็น อ.เมือง 122 ราย , อ.วารินชำราบ 19, อ.เดชอุดม 17, อ.น้ำยืน 8, อ.ตระการพืชผล 6, อ.ม่วงสามสิบ 5, อ.นาจะหลวย 3, อ.ศรีเมืองใหม่ 2, อ.สำโรง 2, อ.โขงเจียม, อ.พิบูลมังสาหาร, อ.ตาลสุม, อ.นาเยีย, อ.สว่างวีระวงศ์ และ อ.น้ำขุ่น พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24,133 ราย รักษาหายสะสม 22,692 ราย กำลังรักษา 1,248 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 193 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1 ราย

Omicron-ร้านเอกมัย-12ราย-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง อุบลราชธานี รอบสอง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นหญิง มีประวัติไปร้านเอกมัย กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 53 ราย รวมผู้ป่วย 535 ราย กระจายอยู่ใน 18 อำเภอ เป็นผู้สัมผัสในร้าน 281 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 254 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1,341 คน (อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม) สุ่มตรวจผู้ป่วย 12 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 12 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

Omicron-ร้านเอกมัย-12ราย-03.jpg

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.11 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  รวมผู้ป่วย 11 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านแสนคำ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นผู้ป่วย 4 ราย คลัสเตอร์ร้านเอกมัย ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนในร้านแสนคำ มีพนักงานในร้านและกลุ่มเพื่อนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นพนักงานในร้าน 6 ราย และลูกค้า 30 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 165 คน กักตัวทุกคน สุ่มตรวจสายพันธุ์ ผู้ป่วย 3 ราย พบเป็นสายพันธุ์ Omicron ทั้ง 3 ราย (รอผลตรวจยืนยันจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

คลัสเตอร์ร้านขายของชำ ต.สีวิเชียร ม.8 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าขายของชำ มีประวัติเสี่ยงไปรับสินค้าจากตลาด อ.น้ำยืน และมาขายในหมู่บ้าน สัมผัสลูกค้าป่วยเพิ่มรวม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 7 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชนที่มาซื้อของในร้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 134 คน กักตัวทุกคน

ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้พนักงานและลูกค้า ร้านเอกมัย อำเภอเมืองอุบลฯ รวมทั้งสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าไปใช้บริการ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 เข้ารับการตรวจโควิด-19 ได้ ในวันที่ 2-7 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเพื่อเข้ารับการตรวจ (ไม่เสียค่าบริการ)

ร้านเอกมัย-ป่วย482-HR1151-04.jpg

Omicron-ร้านเอกมัย-12ราย-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511