guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 12 ส.ค.64 ติดในพื้นที่ 58 ราย

โควิดอุบล-12สค64-01.jpg

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 538 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 480 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 58 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 29 ราย หลายรายไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อ อ.วารินชำราบ 12 ราย อ.เดชอุดม 6 ราย อ.นาจะหลวย 3 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย และ อ.บุณฑริก อ.นาเยีย อ.โพธิ์ไทร อ.เขื่องใน อ.เขมราฐ อ.กุดข้าวปุ้น  พื้นที่ละ 1 ราย

ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก คลัสเตอร์ โต๊ะสนุ๊กเกอร์ 4 ราย เรือนจำ 1 ราย และบุ่งกาแซว 7 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย อายุ 53 ปี ชาว ต.พังเคน อ.นาตาล เริ่มป่วย 24 ก.ค.64 ที่ จ.สมุทรสาคร กลับถึงอุบลฯ 4 ส.ค.64 เข้ารับการรักษา 7 ส.ค.64 เสียชีวิต 11 ส.ค.64 ประวัติความเสี่ยง มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร

อีกรายเป็นชาย อายุ 33 ปี ชาว ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร เริ่มป่วย26 ก.ค.64ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล จ.อุบลฯ 28 ก.ค.64 เสียชีวิต 12 ส.ค.64 ประวัติความเสี่ยงมาจากพื้นที่ระบาด จ.ปทุมธานี

ผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10,293 ราย รักษาหายสะสม 3,376 ราย กำลังรักษา 6,872 ราย เสียชีวิตสะสม 45 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 18 ราย

โควิดอุบล-12สค64-เพิ่มเติม9756-10293.jpg

โควิดอุบล-12สค64-สาธารณะ10125.jpg