guideubon

 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยนักเรียนชั้น ป.4 อนุบาลอุบลฯ

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จัดแข่งขันการอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อาขยาน "ค่านิยม 12 ประการ" ฉบับ รมว.ศธ. มีดังนี้

    หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
    สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
    สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
    สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
    ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
    หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
    เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
    แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
    เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
    สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
    สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
    สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-1.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/1

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-2.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/2

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-3.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/3

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-4.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/4

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-5.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/5

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-6.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/6

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-7.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/7

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-8.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/8

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-9.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/9

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-10.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/10

ค่านิยมหลักของคนไทย-12-ประการ-อนุบาลอุบล-4-11.jpg
ชมคลิปอ่านบทอาขยาน ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย โดยนักเรียนชั้น ป.4/11