guideubon

 

พยากรณ์อากาศ อุบลฯ 12-18 มิ.ย.60 ฝนตกทั้งสัปดาห์

พยากรณ์อากาศ-อุบล-ฝนตกทั้งสัปดาห์.jpg

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วน มากบริเวณจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 12 และ 15-16 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อนละ 40-60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 13-14 และ 17-18 มิถุนายน มีฝนฟ้าคะนองร้อนละ 60-80 ของพื้นที่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 045-244189