guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่ ตึกผู้ป่วยใน รพ.ศรีเมืองใหม่ พบเพิ่ม 12 รวม 14 ราย

ตึกผู้ป่วยใน-รพศรีเมืองใหม่-01.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 55 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 33 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 14 ราย (ต.ในเมือง 12), อ.บุณฑริก 4  ราย (คลัสเตอร์ ต.บัวงาม), อ.วารินชำราบ 2 ราย, อ.โขงเจียม และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,279 ราย รักษาหายสะสม 13,359 ราย กำลังรักษา 1,823 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 97 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันนี้มี 3 แห่ง ได้แก่
- คลัสเตอร์ ต.บัวงาม อ.บุณฑริก เพิ่ม 4 ราย รวม 21 ราย
- คลัสเตอร์ รพ.ศรีเมืองใหม่ (ตึกผู้ป่วยใน) เพิ่ม 12 ราย รวม 14 ราย
- คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย (งานศพ/งานวันเกิด) เพิ่ม 1 ราย รวม 119 ราย

ตึกผู้ป่วยใน-รพศรีเมืองใหม่-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ (ตึกผู้ป่วยใน) นั้น ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง อายุ 79 ปี ไม่ทราบประวัติเสี่ยง นอนรักษาในตึกผู้ป่วยใน มีไข้ หนาวสั่น วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย รวมเป็น 14 ราย มีผู้สัมผัสเชื้อที่ตึกผู้ป่วยใน 10 ราย และญาติที่มาเยี่ยม/มาเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลอีก 4 ราย

ส่วนคลัสเตอร์ ต.บัวงาม (ม.5-6-13) อ.บุณฑริก นั้น เริ่มจาก หญิง อายุ 66 ปี ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 (มีญาติจาก กทม. มากักตัวในชุมชน ก่อนทราบภายหลังว่าติดเชื้อ) สัมผัสคนในครอบครัว และไปสัมผัสในกลุ่มญาติ/ครอบครัวใกล้เคียง โดยวันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 4 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย

ตึกผู้ป่วยใน-รพศรีเมืองใหม่-03.jpg