guideubon

 

อุบลฯ จัดงานงานสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ทุ่งศรีเมือง

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-03.jpg

กิจกรรมภาคเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ เป็นประธานประกอบพิธีไหว้พระเจ้าองค์หลวง และพิธีสักการะดวงวิญญาณพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ที่วัดหลวง ซึ่งเป็นวัดประจำเจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก คือ เจ้าคำผง และอัฐิของเจ้าคำผง ก็มีการเก็บไว้ที่นี่

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-09.jpg

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ เคลื่อนจากวัดหลวง มาสู่บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณมณฑลทุ่งศรีเมือง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) พิธีวางขันหมากเบ็ง และการแสดงรำสดุดีถวายสักการะ

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-04.jpg

พระประทุมวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เป็นบุตรของพระเจ้าตาและนางบุศดี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2252 ที่นครเวียงจันทร์ได้เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ย ธิดาอุปราช (ธรรมเทโว) อนุชาของพระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้านครจำปาศักดิ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราช เมื่อปี พ.ศ. 2323 อันเป็นตำแหน่งนายกองใหญ่คุมเล็ก (ไพร่) อยู่ที่บ้านดู่ บ้านแก ขึ้นกับนครจำปาศักดิ์ ต่อมาในปี พ.ศ.2329 ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดู่ บ้านแก มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยแจระแม โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เมืองอุบล

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-02.jpg

จากการร่วมปราบกบฏอ้ายเซียงแก้ว ในปี พ.ศ.2334 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระประทุมสุรราช (เจ้าคำผง) เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ และยกฐานะเมืองอุบล เป็น เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-05.jpg

พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ครองเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2321 จนถึงปี พ.ศ.2338 รวม 17 ปี ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2338 รวมสิริอายุ 85 ปี ชาวอุบลราชธานีจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-08.jpg

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-06.jpg

สดุดีวีรกรรม-เจ้าคำผง-07.jpg