guideubon

 

สาขาท่องเที่ยว ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดกิจกรรมขายทัวร์นำเที่ยว

ท่องเที่ยว-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเสนอขายทัวร์ ภายใต้ชื่องาน ""Seed ซ่า เที่ยวเริงร่า ท้าลมหนาว" ณ บริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล

ท่องเที่ยว-ราชภัฏอุบล-02.jpg

อาจารย์อาภารัตน์ ประทีปะเสน ประธานบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการการเรียนรู้ภาคปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการวางแผนและการจัดนำเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้ชื่อ "Seed ซ่า เที่ยวเริงร่า ท้าลมหนาว" ครั้งที่ 3 โดยมี อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ

ท่องเที่ยว-ราชภัฏอุบล-04.jpg

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาในการเป็นตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว โดยการจัดบริษัททัวร์จำลอง ภายใต้บริษัท UBRU Travel Center ซึ่งนักศึกษาจะได้ปฎิบัติจริงในการทำการตลาดขายทัวร์ในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ อีกทั้งเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือติดต่อประสานงานกับธุรกิจนำเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับรายการท่องเที่ยวที่นำมาเสนอขายนั้น มีทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านมากมายหลายรายการ เช่น

- 1 ทริปดีดี เที่ยว 4 จังหวัด จันทบุรั-ระยอง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558

- อุบล - ลาวใต้ สบายดี 2 วัน 1 คืน วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558

- เที่ยวสนุก พักสบาย เอนกาย ล่องแพ กาญนะ จ๊ะ บุรี วันที่ 15-17 มกราคม 2559

- หนาวนี้ใจเดียวเที่ยว... เมืองเลย อุบลฯ-ภูเรือ-เชียงคาน 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-352000 ต่อ 1529

ท่องเที่ยว-ราชภัฏอุบล-03.jpg

ในโอกาสนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้แสดงความยินดีกับ นายประวิตร ศีลธรรมพานิช อาจารย์พิเศษสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมัคคุเทศก์ดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511