guideubon

 

เกินร้อยอีกแล้ว โควิดอุบลฯ เพิ่ม 118 ราย ติดในพื้นที่ 109 ราย

เกินร้อยอีกแล้ว-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 118 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 109 ราย แยกเป็น อ.เดชอุดม 33 ราย, อ.วารินชำราบ 25 ราย, อ.เมือง 17 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 11 ราย, อ.ดอนมดแดง 5 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 3 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 3 ราย, อ.โพธิ์ไทร 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.โขงเจียม อ.น้ำยืน อ.บุณฑริก อ.ม่วงสามสิบ อ.สำโรง อ.สิรินธร และ อ.ทุ่งศรีอุดม พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,575 ราย รักษาหายสะสม 19,535 ราย กำลังรักษา 879 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 161 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 33 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 85 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

EOC-COVID-19-เอกมัย487-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย เป็นพนักงาน/ กลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้าน/ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 49 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 97 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.ท่าลาด ม.11 อ.วารินชำราบ (ครอบครัว-รร.บ้านท่าลาด) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ปกครอง ไม่ทราบแหล่ง (เป็นพื้นที่ระบาดเดิม เดือน ก.ย.64) มีนักเรียนป่วย/เพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นนักเรียน 5 และครอวครัว 3 รวมผู้ป่วย 10 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นครูชาย (นางรำ) ติดเชื้อจากการสัมผัสเพื่อนที่ไปเที่ยวร้านเอกมัย ได้สอนนักเรียนหลายห้อง สัมผัสเพื่อนครูในโรงเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นนักเรียนชั้น ป.5/2 รวมผู้ป่วย 4 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัวทุกคน เป็นนักเรียน 250 คน ครูและ จนท. 10 คน

เกินร้อยอีกแล้ว-โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.ดอนมดแดง ม.4 อ.ดอนมดแดง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียนชั้น ป.5 รร.อนุบาลบ้านเด็ก อ.เมือง ติดเชื้อจากครู-นางรำ ในวัดหลวง (คลัสเตอร์ร้านเอกมัย) แพร่เชื้อให้ครอบครัว ญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 5 ราย

เกินร้อยอีกแล้ว-โควิดอุบล-04.jpg

คลัสเตอร์ ต.ทรายมูล ม.5 อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 23 ปี กลับมาจก กทม. ไม่กักตัว แพร่เชื้อให้ครอบครัว และกลุ่มเพื่อน (รับประทานอาหาร/ดื่มสุราแก้วเดียวกัน) วันนี่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 8 ราย

คลัสเตอร์ ต.โพนแพง ม.7 อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง มีญาติจาก อ.เมืองอุบลฯ มาเยี่ยม ทราบภายหลังว่าญาติติดเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.โนนสว่าง ม.16 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 64 ปี กลับจาก กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว แพร่เชื้อให้ครอบครัว และเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์งานศพบ้านโนนสนาม ต.ห้วยข่า ม.23 อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย กลับจาก กทม. ไม่กักตัว แพร่เชื้อให้ครอบครัว และผู้ไปร่วมงานศพ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพระภิกษุผู้ไปร่วมงานศพ รวมผู้ป่วย 8 ราย

เกินร้อยอีกแล้ว-โควิดอุบล-03.jpg