guideubon

 

ร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน ยกเป็น "อุบลโมเดล" ขยายไปทั่วโลก

ร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน-UNDP-01.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ศาสตราจารย์ (พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางจีน่า คาซาร์ (Ms. Gina Casar) รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และคณะ ในโอกาสเข้าพบปะ และเยี่ยมชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนธุรกิจร้านกาแฟ “คอรับ ฉันไม่ขอรับ” ของชมรมของนักศึกษาต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นร้านกาแฟต้านโกงแห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้น โดยมี ดร.ฐิติพล ภักดีวานิช นำเสนอข้อมูลโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำเนินการร่วมกับ UNDP ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

ร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน-UNDP-02.jpg

ภายหลังจากรับฟังการนำเสนอ นางจีน่า คาซาร์ รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม “ร้านกาแฟคอร์รัป ‘ฉัน’ไม่ขอรับ” โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทรูคอฟฟี่ และองค์กรต้านคอร์รัปชัน ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง (ตึก CTB 5 ) ซึ่งเป็นร้านกาแฟ ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ดำเนินงานโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างและเปิดพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับปัญหาคอรัปชั่นที่บั่นทอนสังคมไทยมาเป็นเวลานาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอรัปชั่น แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมและวางแผนรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่นในระดับมหาวิทยาลัย ระดับชุมชนและระดับประเทศ

ร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน-UNDP-03.jpg

นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การทำงาน และการบริหารธุรกิจที่เน้น ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพื้นที่ที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ทั้งนี้ผลกำไรที่ได้รับนั้น จะนำไปสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมการต้านทุจริตคอรัปชั่นของนักศึกษาเพื่อเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

ร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน-UNDP-04.jpg

ซึ่ง นางจีน่า ได้สอบถามผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนของการตั้งร้านกาแฟ ซึ่งได้รับคำตอบดี มีกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นเริ่มต้นไม่คอร์รัปชั่นจากตัวของนักศึกษาก่อน และให้ความรู้กับคนนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย แต่ยังไม่เน้นออกไปสร้างบทบาทตรวจจับนอกมหาวิทยาลัย เพราะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว

นางจีน่า กล่าวว่า การเริ่มทำร้านกาแฟของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นก้าวสำคัญที่ร้านกาแฟต้องเติบโตยิ่งขึ้นไป ซึ่งยูเอ็นดีพีจะทำงานเป็นภาคีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกับชมรม“คอรับ ฉันไม่ขอรับ” ของนักศึกษากลุ่มนี้ โดยจะให้การสนับสนุนภาคเอกชน ทำให้เกิดร้านกาแฟเช่นเดียวกันนี้ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ขณะเดียวกัน ยูเอ็นดีพียังร่วมกับรัฐบาลอีกหลายประเทศในโลก ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เช่น กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา หรือประเทศเมกซิโก ซึ่งเป็นประเทศของนางจีน่า ก็จะมีการนำแนวความคิดนี้ ไปขยายทำในหลายประเทศนั้นต่อไปด้วย

ร้านกาแฟต้านคอร์รัปชัน-UNDP-05.jpg

ด้านนายวรากร ทองตรีพันธ์ ผู้จัดการร้านกาแฟ “คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ” นักศึกษาชั้นปี 4 คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการตลาด กล่าวว่า หลังมีการเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยเรื่องการคอร์รัปชั่นในร้านกาแฟ ได้รับความสนใจจากแกนนำของนักศึกษากลุ่มต่างๆเข้ามาจับกลุ่มพูดคุยกัน และทั้งหมดมีความเห็นให้เริ่มทำที่ตัวนักศึกษาที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นก่อน

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511