guideubon

 

อ.วารินชำราบ น้ำก็ขึ้น โควิดก็พุ่ง วันเดียวเพิ่ม 116 ราย

วารินชำราบ-โควิด166-01.jpg

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 177 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 166 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 116 ราย (ร้านหน้า ม.อุบลฯ 28, ต.ท่าลาด 17, ใน รพ. 13, โรงงาน 2, ครอบครัว-ไม่ทราบแหล่ง), อ.เมืองอุบล 12 (ก่อสร้างแยกดงอู่ผึ้ง 8- กลุ่ม นศ.3), อ.ตาลสุม 5 ราย, อ.ศรีเมืองใหม่ 4 ราย (รพ.), อ.นาเยีย 7  ราย (ครอบครัว ผป.วารินฯ), อ.พิบูลมังสาหาร 10 ราย, อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.เขื่องใน 3 ราย, อ.โขงเจียม  และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 2 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,356 ราย รักษาหายสะสม 15,866 ราย กำลังรักษา 1,362 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 128 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จะออกปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยเชิงรุก ณ โรงเรียนหาดสวนยา อ.วารินชำราบ ประชาชนที่ต้องการตรวจ ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สถานที่ตรวจ ดังนี้
 
1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
- เซ็นสำเนาถูกต้อง
- เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย