guideubon

 

นักเรียนในจังหวัดอุบลฯ ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธษนี พร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลอุบลราชธานี ถวายบังคมเบื้อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

วันปิยะมหาราช-อุบล-02.jpg

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานประกอบพิธีเชิญธงชาติไทยและธงสยามแบบช้างเผือก ซึ่งเป็นธงชาติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นสู่ยอดเสา และผู้ร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม เพลงไร้รักไร้ผล และเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศ ชาติ และปวงชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558

วันปิยะมหาราช-อุบล-03.jpg

สำหรับวันที่ 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจ นานัปการ อาทิ จัดตั้งกระทรวง 12 กระทรวง การประกาศเลิกทาส ก่อสร้างทางรถไฟ ระบบไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ จัดตั้งโรงเรียนแผนที่ทหาร จัดตั้งโรงพยาบาลวังหลัง ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราช และพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 รวมสิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา ทรงครองราชสมบัติเป็นเวลานาน 42 ปีเศษ จึงได้กำหนดให้ในที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช

วันปิยะมหาราช-อุบล-04.jpg

วันปิยะมหาราช-อุบล-05.jpg