guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 115 ราย กว่า 62% ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

โควิด115-ยังไม่ฉีด62-01.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 115 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 111 ราย แยกเป็น อ.น้ำยืน 46 ราย, อ.น้ำขุ่น 27 ราย, อ.เมือง 17 ราย, อ.สิรินธร 5 ราย, อ.ตระการพืชผล 3 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.บุณทริก 2 ราย, อ.วารินชำราบ 2 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 2 ราย, อ.เขื่องใน, อ.กุดข้าวปุ้น, อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.สว่างวีระวงศ์ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,735 ราย รักษาหายสะสม 20,221 ราย กำลังรักษา 1,341 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม  รวมเสียชีวิตสะสม 173 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

ประวัติการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ จำนวน 115 คน
1. ยังไม่ได้รับ 71 คน (61.730)
2. รับวัคซีน 1 เข็ม 12 คน (10.430%)
3. รับวัคซีน 2 เข็ม 32 คน (27.83%)
4. รับวัคซีน 3 เข็ม - คน (- %)

โควิด115-ยังไม่ฉีด62-02.jpg

คลัสเตอร์งานกฐิน ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วชาย อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมงานกฐินในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย เป็นคนในครอบครัว/ผู้สัมผัสในชุมชน และผู้ที่ไปร่วมงานกฐิน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 310 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย รวมผู้ป่วย 180 ราย เป็นนักเรียน 114 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 56 ราย ครู 10 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย รวมผู้ป่วย 71 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 47 ราย ผู้ปกครอง 24 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.ซำสะกวยน้อย ต.ตาเตา อ.น้ำขุ่น (นร.-ครู-ผู้ปกครอง) พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นครู 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นครู 1 ราย กลุ่มนักเรียน 15 ราย และผู้ปกครอง 5 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค และปิด 4 หมู่บ้าน ควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 52 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 49 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

โควิด115-ยังไม่ฉีด62-03.jpg

คลัสเตอร์ร้านชนบทบาร์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย มีผู้ป่วยมาจาก อ.เมือง มาจัดงานเลี้ยงในร้าน เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 ทราบภายหลังว่าตรวจพบเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นพนักงานในร้าน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 18 ราย ให้ปิดร้านเพื่อนควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 71 ราย

คลัสเตอร์ร้าน Reunion อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี มีประวัติไปเที่ยวร้าน Reunion กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสผู้ป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านทองหล่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย เป็นลูกค้าไปเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสผู้ป่วย

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 136 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

โควิด115-ยังไม่ฉีด62-04.jpg

โควิด115-ยังไม่ฉีด62-05.jpg