guideubon

 

เขื่อนสิรินธรจะทำการปิดบานประตูระบายน้ำฉุกเฉิน 1 บาน

เขื่อนสิรินธร-ปิดประตูระบายน้ำฉุกเฉิน-01.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  เขื่อนสิรินธรจะทำการปิดบานประตูระบายน้ำฉุกเฉิน ที่เปิด 1 บาน (สูง 80 ซม.) มาตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ลง ส่วนการระบายน้ำผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 เครื่อง ยังคงดำเนินการตามปกติ จึงทำให้ลำน้ำท้ายเขื่อนมีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน เช่น เรือ แพ เสียหาย หรือค้างตลิ่ง ขอให้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อน ได้โปรดตรวจสอบทรัพย์สิน เรือแพ ของตนเองด้วย

สำหรับระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย วันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 20.00 น. วัดได้ +113.04 ม.รทก. ระดับน้ำทรงตัวจากเวลา 06.00 น. อัตราการไหล 2,924 ลบ.ม/วินาที ล้นตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ 1.04 เมตร