guideubon

 

อุบลฯ แถลงข่าว 114 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

งานแห่แทียน-อุบล-2558-แถลงข่าว.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 นายประทีป กีรติเลขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พันเอกเหวิน จำปาสา รองผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสมปราถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และนายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.อุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าว 114 ปีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 ต่อสื่อมวลชนทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระตายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15- 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป

สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ได้กำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ ไว้ โดยกำหนดพิธีเปิดเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

1-31 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 20.00 น. " -กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน

-ประกวดชุมชนคุ้มวัด ณ วัดศรีประดู่ วัดบูรพา วัดพลแพน วัดเลียบ วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง วัดทุ่งศรีเมือง วัดไชยมงคล วัดศรีอุบลรัตนาราม 
วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วัดพระธาตุหนองบัว"

30-31 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.30 น. -เปิดบ้านคำปุ้น ณ บ้านคำปุ้น อ.วารินชำราบ

15-31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 - 21.00 น. ชมประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 9(ตุรกี ,ญี่ปุ่น ,เนปาล ,ไทย)" ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

25 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น. " -พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2558 และถนนสายเทียน" ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

25-31 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 22.00 น. - การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP อุบลราชธานี -บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)
- โครงการเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค(การแสดง, ของดีแต่ละภาค และจำหน่ายสินค้า 4 ภาค)

เวลา 16.00 - 22.00 น. - ชมกิจกรรมถนนสายเทียน (สาธิตทำเทียนหอม หล่อเทียน ทำผ้าจุกคราม ทำฆ้อง ทำเครื่องปั้นดินเผา สาวไหม เครื่องจักสาน ภาพถ่าย) บริเวณหน้าศาลหลักเมือง
- สาธิต ประกวด แกะสลักเทียน โดยนักเรียน นักศึกษา 
- ถนนสายธรรม นิทรรศการพุทธประวัติ ณ ศาลหลักเมือง

29 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 - 24.00 น. - การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง -หอประชุมไพรพะยอม ม.วิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

30 กรกฎาคม.2558 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป - โชว์ต้นเทียนทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวด -ถนนรอบโรงเรียนอนุบาลอุบลฯ
- ร่วมพิธีมหาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ,วัดศรีอุบลรัตนาราม, วัดมหาวนาราม

30 - 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 19.00 - 20.30 น. ชมการแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน " -หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม และหน้าศาลากลาง
จังหวัดอุบล (หลังเก่า)"

31 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 -12.00 น. - ชมพิธีเปิดงานประเพณีและปล่อยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2558 บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ถ.อุปราช ถ.ชยางกูร (ถึงหน้าปั้มน้ำมัน ESSO 1.3 กม.)

เวลา 10.00 -12.00 น. - ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน -วัดมหาวนาราม

เวลา 13.00 - 19.00 น. - พิธีมอบรางวัลต้นเทียนที่ชนะการประกวด บริเวณถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม

เวลา 19.00 - 20.30 น. - ชมการแสดงประกอบแสง เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน

31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2558 ทุกวัน ชมโชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทแกะสลัก และติดพิมพ์ -หน้าศาลหลักเมือง

จึงขอเชิญชวนผู้สนในร่วมเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานแห่แทียน-อุบล-2558-ตารางกิจกรรม-01.jpg
งานแห่แทียน-อุบล-2558-ตารางกิจกรรม-02.jpg
งานแห่แทียน-อุบล-2558-ตารางกิจกรรม-03.jpg