guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 1,135 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 188 ราย

1135-ปอดอักเสบ188-01.jpg

วันที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,135 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 72 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 1,063 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 28,918 ราย รักษาหายสะสม 17,991 ราย กำลังรักษา 7,880 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 47 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 188 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 204 คน
- อายุต่ำกว่า 6 ปี จำนวน 66 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 71 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 590 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 186 คน
- มีประวัติรับวัคซีน 4 เข็ม จำนวน 18 คน

จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากโควิดสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่ฉีดวัคซีน และที่ฉีด 2 เข็มแล้ว แต่ยังไม่กระตุ้นเข็น 3 จึงขอให้ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวทุกคน รวมถึงประชาชน เร่งรัดการเข้ารับบริการฉีดวัคชีนโควิด-19 และกระตุ้นเข็ม 3 เพื่อป้องกันการป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว

1135-ปอดอักเสบ188-02.jpg

คลัสเตอร์วัดหนองขุ่น ม.11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มสามเณร มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีประวัติเรียนและติว o-net ร่วมกัน/พักร่วมกัน และเข้ามาเรียนในวัด อำเภอเมือง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 25 ราย รวมผู้ป่วย 71 ราย เป็นกลุ่มสามเณรในโรงเรียนวัด/ พักในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 135 คน อยู่ระหว่างกักตัว 135 คน

คลัสเตอร์งานศพบ้านโนนสว่าง ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นหญิง มาจากจังหวัดสระบุรี ร่วมงานศพ 1-3 มีนาคม 2565 มีอาการป่วย และมีอีกงานศพ 24-28 กุมภาพันธ์ 2565 สัมผัสคนในงานศพ รับประทานอาหารร่วมกัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 69 ราย เป็นผู้มาร่วมงานศพ/ ครอบครัว มีผู้สัมผัสเสียงสูง 115 คน อยู่ระหว่างกักตัว 115 คน

คลัสเตอร์บ้านหนองโพด ม.4 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 18 ปี ตรวจพบเชื้อโควิดไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกลุ่มเพื่อน นศ./ คนในชุมชน/ ครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 133 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนวันรุ่น/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 281 คน อยู่ระหว่างกักตัว 196 คน

คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล2 (ตลาดดอนโทน) อำเภอตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 49 ปี เป็นแม่ค้าขายหมูในตลาด ติดเชื้อไม่ทราบแหล่ง มีไข้ เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตระการพืชผลผล RT PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 28 รายเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/แม่ค้าในตลาด/ โรงเรียน/ ชุมชน มีผู้สัมผัสเสียงสูง 81 คนอยู่ระหว่างกัดตัว 81 คน

1135-ปอดอักเสบ188-03.jpg