guideubon

 

อุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน 1 หมื่นตัว

ร10-เสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน-01.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทานแก่ส่วนราชการ ที่มีแผนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ร10-เสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน-02.jpg

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน ให้แก่ประชาชนทุกจังหวัดๆ ละ 10,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 โดยพระราชทานให้แก่ประชาชนที่มีจิตอาสาทั่วประเทศ สำหรับใส่ในการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ โดยทรงมีพระราชปรารถนาที่จะเฉลิมพระเกียรติ และอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และทรงสำนึกระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ร10-เสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน-03.jpg

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานข้อความ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" บนด้านหน้าของเสื้อ ส่วนด้านหลังของเสื้อพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และพระปรมาภิไธย พร้อมข้อความ "พระราชทาน" และ ๑๓ ต.ค. ๕๙ ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนก และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมิได้นี้ จะยังคงสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วหล้าตราบนิรันดร์

ร10-เสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน-04.jpg

สำหรับพิธีรับเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน วันนี้มีส่วนราชการที่มีแผนการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เข้ารับจำนวน 10 ส่วนราชการ และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อรับเสื้อไปมอบแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 10,000 ตัว