guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ เยี่ยม ม.อุบลฯ ชื่นชมความสำเร็จ พร้อมสนับสนุนจัดกีฬา กันเกราเกมส์

สมศักดิ์-จังตระกุล-นงนิตย์-ธีระวัฒนสุข-01.jpg

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเข้าชมกิจการของมหาวิทยาลัย พร้อมพบปะคณะผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนี้ อธิการบดี ได้มอบกระเช้าของขวัญ และกล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นคนที่ 59 ของของจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้พูดคุยหารือในประเด็นต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สมศักดิ์-จังตระกุล-นงนิตย์-ธีระวัฒนสุข-02.jpg

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยที่ให้การต้อนรับ พร้อมได้กล่าวถึงนโยบายในการดำเนินงานการร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะถูกกำหนดขึ้น ตามความต้องการและความสุขของชาวอุบลราชธานี

สมศักดิ์-จังตระกุล-นงนิตย์-ธีระวัฒนสุข-04.jpg

ภารกิจแรกที่จะจัดขึ้น และขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม คือ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาส ณ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายนศกนี้ ซึ่งมีขบวนฟ้อนรำเทิดพระเกียรติ จำนวน 60,000 คน ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนำนักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมรวมพลัง สร้างประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในกิจกรรม ดังกล่าวด้วย

สมศักดิ์-จังตระกุล-นงนิตย์-ธีระวัฒนสุข-03.jpg

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้นำเสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่คณะเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ หมูยอขนาดจิ๋ว กวยจั๊บสำเร็จรูป เป็นต้น ซึ่งจังหวัดจักได้ส่งเสริมให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศในอนาคต

กันเกราเกมส์-อุบล-04.jpg

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี ได้หารือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในประเด็นของ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในช่วงระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 พร้อมขอความร่วมมือจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คน เดินทางเข้าร่วม จัดแข่งขัน 27 ชนิดกีฬา จาก 110 สถาบันทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีความยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และเร่งให้คณะกรรมการดำเนินการ หน่วยงานทุกส่วนร่วมมือเป็นเจ้าภาพ กีฬาปัญญาชน “กันเกราเกมส์”