guideubon

 

ผู้ว่าฯ ย้ำ เทศกาลออกพรรษา ห้ามจุดพลุ ประทัด ปล่อยโคมลอย

ผู้ว่าพบประชาชน-อุบล-01.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวในรายการ "ผู้ว่าฯ  พบประชาชน" ทางสวท.อุบลราชธานี ว่า เมื่อวานนี้ (13 ตค.58) ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุม ผวจ.ทั่วประเทศ โดยประเด็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือการบูรณาการการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งในปีหน้าที่มีแนวโน้มเกิดวิกฤติภัยแล้ง ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการบริหารจัดการเรื่องน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการใช้น้ำของทุกภาคส่วนทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ประชาชนในครัวเรือนและการรณรงค์เก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดสูงสุดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูกาล

นอกจากนี้ ท่าน ผวจ.อุบลราชธานี ได้ย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหา การระบาดโรคไข้เลือดออก และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค โดยไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรค

ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทาง สนง.สถิติจังหวัดฯ ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าความสุขมวลรวมที่มี 8 หมวด ประชาชนชาวอุบลราชธานี มีความสุขที่สุด คือด้านการเข้าใจถึงธรรมะ คนอุบลฯ เป็นคนดีเพราะทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดี รองลงมาคือหมวดการมีครอบครัวที่อบอุ่น ที่ชี้ว่า จว.อุบลฯ มีปัญหาทางสังคมน้อยลงและด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมในชุมชน รวมทั้งหมวดการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและด้านการมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเมื่อนำมาเชื่อมโยงกันทำให้เป็นภาพเมืองที่มีความสงบสุข

ผวจ. ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกภาค เช่น หอการค้า มูลนิธิ โรงเจ ที่เข้าร่วมจัดงาน ถือศีลกินเจ สวดมนต์ ถวายในหลวง ให้มีความประสบผลสำเร็จของการจัดงาน ซึ่ง ผวจ. จะได้ร่วมกินเจในช่วง 10 วันนี้ด้วย

ความก้าวหน้าของการจัดงาน 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่จะมีการฟ้อนรำถวายที่มีผู้รำ 60,000 คน ใน 3 บทเพลง

ท่าน ผู้ว่าฯ ย้ำเตือนการห้ามจุดพลุ ประทัด ปล่อยโคมลอย เพราะอาจเกิดอันตรายในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายพลุไฟ ประทัด ทางจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่ดครัด

เรื่องสุดท้าย การจัดกิจกรรมจักรยานจตุรทิศ Bike for DAD ที่จะมีตัวแทนจากจังหวัดๆ ละ 100 คน และมีการปั่นจักรยานในระดับพื้นที่จังหวัด ในการปั่นจักรยานเพื่อเทิดพระเกียรติฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมจะได้นำเสนอต่อไป

ข้อมูลโดย ปชส.อบ.