guideubon

 

ม.อุบลฯ เปิดหลักสูตรใหม่ ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง.jpg

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือสาขาการแพทย์แผนไทย กำหนดเรียนเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เน้นพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพ และการทำธุรกิจความงาม มีศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศ ค่าเทอมเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 พฤศจิกายน 2558 โทร. 045-353-625 หรือ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.045-353-128, 045-353-130, 045-353-180