guideubon

 

แม่น้ำมูลถึงระดับ +112.00 ม.รทก. แตะตลิ่งฝั่ง อ.วารินฯ แล้ว

แม่น้ำมูล112-01.jpg

วันที่ 28 กันยายน2564 กรมชลประทาน แสดงกราฟระดับน้ำท่าแม่น้ำมูล ที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง อ ุบลราชธานี เมื่อเวลา 06.00 น. วัดระดับน้ำได้ +112.01 ม.รทก. เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.22 ม. และสูงกว่าปีที่แล้ว 2.74 เมตร อัตราการไหล 2,306.00 ลบ.ม./วินาที ถึงระดับฝั่งอำเภอวารินชำราบที่เฉลี่ย +112.00 ม.รทก

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในขณะนี้ว่า ยังไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอุทกภัยเหมือนปี 2562 เพราะปริมาณน้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองอุบลราชธานี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะที่เขื่อนปากมูลได้เปิดบานประตูระบายน้ำจนสุดทั้ง 8 บาน นอกจากนี้ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ระบายน้ำที่เอ่อท่วมบางชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ 

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากจังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา โดยบูรณาการกับจังหวัดต้นน้ำบริหารจัดการในรูปแบบจราจรทางน้ำ เพื่อลดผลกระทบกับจังหวัดปลายน้ำ อย่างไรก็ตาม ได้มีการเตรียมกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งผู้ประสบภัยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่ โทร 1460 สายด่วนกรมชลประทานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แม่น้ำมูล112-03.jpg

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอ่อลันตลิ่งบริเวณที่ลุ่มต่ำ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา และที่อาศัย อพยพขึ้นมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว จำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 2 ตำบล 9 ชุมชน/หมู่บ้าน 98 ครัวเรือน 384 คน อพยพ 85 ครัวเรือน 298 คน ได้แก่ ตำบลในเมือง และตำบลแจระแม ดังนี้

ตำบลในเมือง จำนวน 6 ชุมชน
- ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช1 (ชุมชนวังแดง) อพยพ จำนวน 31 ครัวเรือน 118 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วง
- ชุมชนวัดศรีประดู่ 1 อพยพ จำนวน 1 ครัวเรือน 12 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2 อพยพ จำนวน 2 ครัวเรือน 4 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณศาลาอเนกประสงค์ SML สะพานใหม่ (ศาลากลางบ้าน)
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3 (บ่อบำบัด) อพยพ จำนวน 8 ครัวเรือน 31 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1 อพยพ จำนวน 20 ครัวเรือน 68 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวซอยติ่งปลาเผา
- ชุมชนถนนพนม 1 อพยพ จำนวน 3 ครัวเรือน 16 คน ณ บริเวณซอยตรงข้ามบ้านตายาย ถนนศรีณรงค์

ตำบลแจระแม จำนวน 3 หมู่บ้าน อพยพ ประมาณจำนวน 20 ครัวเรือน 40 คน
- บ้านท่าบ่อ หมู่ 1,2 อพยพ 10 ครัวเรือน 40 คน ณ ศูนย์พักพงิชั่วคราววัดบ้านท่าบ่อ
- บ้านทัพไท ม.7 อพยพ 7 ครัวเรือน 40 คน ณ ศูนย์พักพิงชั่วชั่วคราวที่ดินเอกชน SP บ้านทัพไท

แม่น้ำมูล112-02.jpg

ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2564 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 1 เครื่อง และโครงการชลประทานอุบลราชธานี จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบังแล้ว

แม่น้ำมูล112-04.jpg