guideubon

 

ปิดการจราจรขาออกสี่แยกวนารมย์ 1 ช่องทาง โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพจ เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่  ประกาศปิดถนนชยางกูรขาออก 1 ช่องทาง สี่แยกวนารมย์ ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

ช่วงเร่งด่วน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ

cr.ชัยยงค์/สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-02.jpg

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-03.jpg

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511