guideubon

 

ปิดการจราจรขาออกสี่แยกวนารมย์ 1 ช่องทาง โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เพจ เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่  ประกาศปิดถนนชยางกูรขาออก 1 ช่องทาง สี่แยกวนารมย์ ตามโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

ช่วงเร่งด่วน ควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนะครับ

cr.ชัยยงค์/สำนักการช่าง เทศบาลนครอุบลราชธานี

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-02.jpg

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-03.jpg

สี่แยกวนารมย์-ก่อสร้างทางลอด-น้ำท่วม-04.jpg