guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ตัดเย็บชุดผ้าไหมไทย โชว์งานไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมรับชมการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม จากฝีมือการออกแบบและตัดเย็บของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทางด้านออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 63 สถาบัน ออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศกว่า 100 ประเทศ

โดยพิธีเปิดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย อลังการระดับโลก ในโครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 11 ถ่ายทอดสดจาก หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทาง Facebook Live NBT ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

ในส่วนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาที่เรียน ด้วยรังสรรค์ผลงานตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยให้กับ นางสาวนัสรียา เย็นอังกูร ตำแหน่ง เลขานุการฝ่ายบัญชี ตัวแทนสถานทูตประเทศคูเวตประจำประเทศไทย 1 ชุด และ ตัวแทนสถานทูตประเทศมองโกเลีย 2 ชุด ได้แก่ ตัดเย็บให้กับ Mrs. Orkhon Lkhamsuren- Spouse of Ambassador ภริยาเอกอัคราชทูตมองโกเลีย และตัดเย็บให้กับ Mr. Anand Tumur Son of Ambassador บุตรชายเอกอัคราชทูตมองโกเลีย ใช้สวมใส่เพื่อเดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทย อลังการระดับโลก ในครั้งนี้

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-คูเวต.jpg

โดยประเทศคูเวต มีแนวคิดในการออกแบบชุดผ้าไหมไทย คือ Kuwait City สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศคูเวต ด้วยการถ่ายทอดผ่านผ้าไหมไทย นำมาตัดเย็บชุดของสตรีชาวมุสลิม ผสมผสานกับผ้าไทยให้มีความแปลกใหม่และสวยงาม

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-มองโกเลีย.jpg

ส่วนแนวคิดในการออกแบบของประเทศมองโกเลีย คือ อูลานบาตาร์ สื่อถึง ชุดผ้าไทยที่ผสมผสานกลิ่นอายชุดพื้นเมืองของชาวมองโกเลีย แรงบันดาลใจจาก อูลานบาตาร์ เมืองที่ผสมผสานความเก่าแก่และความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ใช้เวลาในการจัดทำทั้ง 3 ชุด เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยได้รับการสนับสนุนผ้าไหมสำหรับตัดเย็บจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นับเป็นความภาคภูมิใจที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษา สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะวิชาชีพในสาขาที่เรียน นำมาโชว์ศักยภาพเผยแพร่ผ้าไหมไทย สู่สายตาชาวโลก เกิดสันติไมตรีและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-02.jpg

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-03.jpg

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-04.jpg

ผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก-อาชีวะอุบล-05.jpg