guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 111 ราย คลัสเตอร์ อ.เมือง ติดในพื้นที่ ไม่ทราบแหล่ง

ติดในพื้นที่-ไม่ทราบแหล่ง-01.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 111 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 108 ราย แยกเป็น อ.เมือง 37 ราย, อ.น้ำขุ่น 35 ราย, อ.วารินชำราบ 12 ราย, อ.น้ำยืน 9 ราย, อ.ทุ่งศรีอุดม 6 ราย, อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.ตาลสุม, อ.สำโรง และ อ.ดอนมดแดง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 21,846 ราย รักษาหายสะสม 20,268 ราย กำลังรักษา 1,405 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 173 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 10 ราย

คลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิด อ.เมืองอุบลฯ วันนี้ มีหลายรายที่ติดเชื้อในพื้นที่ แต่ไม่ทราบแหล่ง และมีผู้ป่วยที่มีอาชีพขับรถส่งอาหาร 1 ราย/ ขับแท็กซี่ 1 ราย

ติดในพื้นที่-ไม่ทราบแหล่ง-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.นาเกษม (ม.1,4,9) อ.ทุ่งศรีอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 22 ปี มีประวัติทำงานใน อ.เมืองอุบลฯ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสกับเพื่อนที่เดินทางไปพื้นที่ระบาด อ.เดชอุดม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 15 ราย เป็นคนในครอบครัว/ กลุ่มเพื่อน และผู้สัมผัสในชุมชน

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 187 ราย เป็นนักเรียน 114 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 63 ราย ครู 10 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 72 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 47 ราย ผู้ปกครอง 25 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์งานกฐิน ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วชาย อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมงานกฐินในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 32 ราย เป็นคนในครอบครัว/ผู้สัมผัสในชุมชน และผู้ที่ไปร่วมงานกฐิน ปิด 3 หมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 54 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 51 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

ติดในพื้นที่-ไม่ทราบแหล่ง-03.jpg

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 80 ราย

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 16 ปี  มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีเพื่อนสนิทและผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าในร้าน รวมผู้ป่วย 103 ราย 

คลัสเตอร์ร้านทองหล่อ55 อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยหญิง 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านทองหล่อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 19 ราย เป็นลูกค้าไปเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสผู้ป่วย

คลัสเตอร์ร้าน Reunion อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี มีประวัติไปเที่ยวร้าน Reunion กับกลุ่มเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 13 ราย เป็นลูกค้าในร้าน และผู้สัมผัสผู้ป่วย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 137 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามตรวจคนในครอบครัว พบป่วยเพิ่ม 4 ราย (ครู 2/ นร.2) วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 38 ราย 

ติดในพื้นที่-ไม่ทราบแหล่ง-04.jpg

ติดในพื้นที่-ไม่ทราบแหล่ง-05.jpg