guideubon

 

ม.อุบลฯ รับโล่ "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

วัฒนคุณาธร-อุบล-01.jpg

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระดับจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ทำคุณประโยชน์ในระดับประเทศ ประเภทองค์กร ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วัฒนคุณาธร-อุบล-02.jpg

ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 ประเภทองค์กร ในระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประเภทองค์กร (ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) ประจำปี 2558 โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูและเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคล เด็ก เยาวชน องค์กรและสถานศึกษาต่างๆ ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งรับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานมอบในพิธี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมี นายปกรณ์ ปุกหุต นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ตัวแทนชมรมดนตรีไทย เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในโอกาสนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย และนางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511