guideubon

 

วิศวะ ม.อุบลฯ โค่นแชมป์เก่า ชนะเลิศการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับชาติ

วิศวะอุบล-คอนกรีตมวลเบา-04.jpg

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 (9th Structural Lightweight Concrete Competition) ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยสถิติใหม่ ค่ากำลังรับแรงอัดโค่นแชมป์ 2 สมัย ขึ้นแท่นครองถ้วยพระราชทานอย่างภาคภูมิ

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา นับว่าเป็นเวทีทรงเกียรติ และสูงสุดในการแสดงความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลฯ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จากสถาบันอุดมศึกษา 19 สถาบัน ทั่วประเทศ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วัดหน่วยน้ำหนัก ก้อนตัวอย่างใดที่มีน้ำหนักเกินจากเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าไม่ผ่าน รอบที่ 2 ประสิทธิภาพของคอนกรีต แบ่งเป็น คอนกรีตมวลเบา ประเภทกำลังสูง ประเภทประสิทธิภาพสูง และประเภทเบาที่สุด

วิศวะอุบล-คอนกรีตมวลเบา-03.jpg

ผลการแข่งขัน ทีม ม.อุบลฯ ฯ คอนกรีตสามารถรับแรงกดได้สูงสด 1400 KN หรือกำลังอัดคอนกรีตสูงสุดที่ 626.60 Ksc. ทำลายสถิติใหม่ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา แชมป์เก่า 2 สมัย ทำไว้ในปีที่ผ่านโดยแรงกดสูงสุดที่ 1200 KN รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงตกเป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายนัฐพล คำนนท์ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนเข้ารับถ้วยรางวัล พร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 25,000 บาท และเกียรติบัตรด้วย

วิศวะอุบล-คอนกรีตมวลเบา-02.jpg

ในส่วนของทีม นศ.วิศวะฯม.อุบลฯ ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อในครั้งนี้ ซึ่งเป็น นศ.ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ นายธีระชล สมสุข นายนัฐพล คำนนท์ และ นายชาญณรงค์ คำแก้ว โดยมี อาจารย์สุพัฒ จารุกมล และ อาจารย์สุรพล ไชยชนะ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิครับ เป็นหัวหน้าโครงการ

ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ม.อุบลฯ ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม(สะพานไม้จำลอง) ครั้งที่ 9 มาแล้ว

นายธีระชล สมสุข หนึ่งในสมาชิกทีมนักศึกษา ม.อุบลฯที่คว้ารางวัล กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของตนและเพื่อนที่ลงแข่งขัน ยอมรับว่ามีความกดดัน เพราะต้องเจอกับทีมสถาบันชั้นนำ ทั้งทีมแชมป์และรองแชมป์ ในปีที่ผ่านมา ทีมเราเป็นทีมนอกสายตา เป็นเพียงคู่แข่งธรรมดาๆ เท่านั้น เราจึงต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดทุกขั้นตอน ทำให้ได้ตามที่ฝึกซ้อมมา และทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ด้วยการหาสูตรอัตราส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาที่เหมาะสม พร้อมสูตรใหม่ที่เราค้นพบจนมาถึงการตัดสิน ด้วยการทดสอบค่ากำลังอัดของคอนกรีต และทีม ม.อุบลฯ ทดสอบเป็นทีมสุดท้าย

ภายหลังเสียงเฮลั่นของทีมต่างๆ ที่ทำผลงานได้อย่างงดงาม ปิดฉากด้วยทีม ม.อุบลฯ ปรากฏว่าเราสามารถสะกดทุกสายตา ค่าแรงกดของเราออกมาตามเป้าหมายด้วยค่าแรงกดสูงสุดที่ 1400 KN ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทำลายสถิติ ได้รับถ้วยพระราชทาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของทีม ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และเป็นเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล และศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวชื่นชมกับความสำเร็จของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากรางวัลสูงสุดคือถ้วยพระราชทาน สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาได้รับคือ ความรู้และประสบการณ์ ตรงจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน ซึ่งสามารถนำมาปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และภาคอุตสาหกรรม ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การบริการวิชาการและวิชาชีพ มาโดยตลอด ซึ่งสาขาวิชาสามารถบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จครั้งนี้ยังแสดงถึงศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และศักยภาพของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่พึงประสงค์ในอนาคต