guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 110 ราย ร้านวัสดุก่อสร้างพบติดเชื้อ 7 ราย

home-one-โควิด7-01.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 110 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 5 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 105 ราย แยกเป็น อ.เมือง 32 ราย, อ.วารินชำราบ 24 ราย, อ.น้ำยืน 19 ราย, อ.น้ำขุ่น 12 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 3 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 2 ราย, อ.บุณฑริก, อ.สำโรง และ อ.ดอนมดแดง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,172 ราย รักษาหายสะสม 20,504 ราย กำลังรักษา 1,494 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 174 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

home-one-โควิด7-04.jpg

วันนี้ ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้พนักงานและลูกค้า ที่ไปร้านดังต่อไป นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวและรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลฯ ในวันที่ 26-27 และ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย จำนวน 1 ฉบับ

- SHARE แชร์ ถ.ซยางกูร 42 อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- ชื่นชมบาร์ อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- soi dog อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- ทองหล่อ 55 อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- Panwa's house อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
- Reunion ubon อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- อะเซทีลีน อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- I Here Cafe  อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- Rim the road ถ.ธรรมวิถี ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
- Meeting อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ

คลัสเตอร์ รร.สมบูรณ์เลิศวิทยา อ.น้ำยืน (นร.-ผู้ปกครอง) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน ป.1 มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในชุมชน และมี นร.ในห้องเรียนติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 224 ราย เป็นนักเรียน 132 ราย (อายุ6-12 ปี) ผู้ปกครอง 70 ราย ครู 22 ราย  ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์ รร.อนุบาลน้ำยืน ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสเพื่อนร่วมห้องเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 76 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 48 ราย ผู้ปกครอง 28 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม (นักเรียน) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 4 คน กลุ่มนั่งรถตู้มาโรงเรียน จากบ้านท่าลาด อ.วารินชำราบ (พื้นที่ระบาด) มีผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 56 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน 53 ราย (อายุ 6-11 ปี) ครู 3 ราย ปิดโรงเรียนควบคุมโรค

คลัสเตอร์งานกฐิน ต.โคกสะอาด (ม.9,12) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ไปร่วมงานกฐินในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 47 ราย เป็นคนในครอบครัว/ผู้สัมผัสในชุมชน 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 145 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

home-one-โควิด7-03.jpg

คลัสเตอร์ร้าน Home one (วัสดุก่อสร้าง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย สัมผัสเพื่อนที่ป่วย และได้สัมผัสกับเพื่อนร่วมงานในร้าน วันนี้พบผู้ติดเช้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย เป็นพนักงานในร้าน

คลัสเตอร์ร้าน Rim the Road อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นผู้ป่วย 2 ราย ไปรับประทานอาหาร/งานวันเกิด และเที่ยวในร้านวันที่ 10, 12 พ.ย.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นกลุ่มเพิ่อนเที่ยวในร้าน/ผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 98 ราย

คลัสเตอร์ร้านชนบทบาร์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นพนักงานในร้าน 1 ราย มีผู้ป่วยมาจาก อ.เมือง มาจัดงานเลี้ยงในร้าน เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 ทราบภายหลังว่าตรวจพบเชื้อโควิด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานในร้าน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 23 ราย ให้ปิดร้านเพื่อนควบคุมโรคแล้ว

home-one-โควิด7-02.jpg