guideubon

 

คลัสเตอร์ อ.ตาลสุม พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 รวม 86 ราย

ตาลสุม-โรงงานวาริน-01.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 58 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 18 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 40 ราย แยกเป็น อ.วาวินชำราบ 17 ราย (โรงงาน-ครอบครัว-ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง), อ.ตาลสุม 11 ราย (ต.ตาลสุม), อ.ตระการพืชผล 4 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.บุณฑริก 2 ราย, อ.สิรินธร 2 ราย, อ.นาจะหลวย และ อ.เมืองอุบลฯ พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,436 ราย รักษาหายสะสม 15,406 ราย กำลังรักษา 906 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 124 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน (เล่นชนไก่ การพนันวงไพ่) รวมผู้ป่วย 86 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง/อ.เหล่าเสือโก้ก

ส่วนคลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 5 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 116 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มในครอบครัวที่ อ.นาเยีย

ตาลสุม-โรงงานวาริน-02.jpg

ตาลสุม-โรงงานวาริน-03.jpg