guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 คน รวมสะสม 203 คน

โควิดอุบล-เพิ่ม11-รวม203-01.jpg

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 คน โดยสัมผัสผู้ป่วยยืนยันมาจากจังหวัดอื่น 10 คน สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน

พฤติกรรมเสี่ยง เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ไม่มีการกักตัว ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน รับประทานอาหารและนั่งรถยนต์ร่วมกัน ไม่เว้นระยะห่าง ไม่ใส่หน้ากากอนามัย และสัมผัสใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

ผู้ป่วยรายที่ 193 ถึง 195 และ 198, 199 รวม 5 คน อยู่ที่เดียวกัน คือ บ้านแดง อ.ตระการพืชผล เริ่มติดจากหมอนวดแผนไทยจากกรุงเทพฯ มาแพร่เชื้อให้รายที่ 193 แล้วก็แพร่ติดคนในครอบครัว จากการไปร่วมงานบวช งานรดน้ำขอพรช่วงสงกรานต์

ผู้ป่วยรายที่ 200 ต้นเดือนเมษายน ไปงานมอเตอร์โชว์ที่กรุงเทพฯ ตรวจครั้งที่สามถึงพบเชื้อ

ผู้ป่วยรายที่ 201 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน รพ.เอกชน ติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วย

ผู้ป่วยรายที่ 202 มาจากกรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อขณะกักตัว

ผู้ป่วยรายที่ 203 เจ้าหน้าที่ รพ.ของรัฐ ไปร่วมงานบุญช่วงสงกรานต์ จ.มหาสารคาม กลับมาทำงานแล้วป่วย

สำหรับข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อจังหวัดอุบลราชธานี ยอดสะสมอยุ่ที่ 203 คน รักษาหายเพิ่มเติม 25 คน ยอดสะสมรวม 74 คน ซึ่งเมื่อกลับบ้านไปแล้วต้องกักตัวอีก 14 วัน มีผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว 129 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

โควิดอุบล-เพิ่ม11-รวม203-02.jpg
โควิดอุบล-เพิ่ม11-รวม203-03.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีคำแนะนำถึงประชาชนว่า ครอบครัวผู้ป่วย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้แยกกักตัว 14 วัน ทุกคนไม่ให้สัมผัสใกล้ชิดกัน เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ประชาชนเน้นอยู่บ้าน และ work form home เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่มีคนหนาแน่น หากออกจากบ้านให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นการซื้ออาหารไปรับประทานที่บ้าน ลดการสัมผัสรับเชื้อ และหลีกเสี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด